Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn Hãng

 • ALASKA

 • KANGAROO

 • SANAKY

Tính Năng

 • 1 Cửa

 • 2 Cửa

 • 3 Cửa

Chọn Mức Giá

 • Dưới 8 triệu

 • Trên 8 triệu

Nơi Sản Xuất

 • Trung Quốc

 • Việt Nam

Dung Tích

 • Dưới 350 lít

 • Trên 350 lít

Tủ Mát - Tủ Giữ Lạnh

Khuyến mại giá sốc -16%

Miễn Phí Giao Hàng.

6.690.000

7.990.000 TỦ MÁT SANAKY 1 CÁNH VH-168KL
Khuyến mại giá sốc -17%

Miễn Phí Giao Hàng.

6.990.000

8.490.000 TỦ MÁT SANAKY 1 CÁNH VH-218KL
Khuyến mại giá sốc -14%

Miễn Phí Giao Hàng.

7.690.000

8.990.000 TỦ MÁT SANAKY 1 CÁNH VH-258KL
Khuyến mại giá sốc -15%

Miễn Phí Giao Hàng.

7.990.000

9.490.000 TỦ MÁT SANAKY 1 CÁNH VH-308KL
Khuyến mại giá sốc -15%

Miễn Phí Giao Hàng.

9.290.000

10.990.000 TỦ MÁT SANAKY 1 CÁNH VH-408KL
Khuyến mại giá sốc -21%

Giao hàng tại nhà

9.990.000

12.690.000 TỦ MÁT ALASKA LC 643DB
Khuyến mại giá sốc -5%

Giao hàng tại nhà

7.190.000

8.590.000 TỦ MÁT ALASKA LC-233B
Khuyến mại giá sốc -9%

Giao hàng tại nhà

8.690.000

9.590.000 TỦ MÁT ALASKA LC-433B
Khuyến mại giá sốc -7%

Giao hàng tại nhà

8.990.000

9.690.000 TỦ MÁT ALASKA LC-533H
Khuyến mại giá sốc -11%

Giao hàng tại nhà

9.700.000

10.900.000 TỦ MÁT ALASKA LC-633B
Khuyến mại giá sốc -7%

Giao hàng tại nhà

10.700.000

11.590.000 TỦ MÁT ALASKA LC-743B
Khuyến mại giá sốc -23%

Giao hàng tại nhà

8.900.000

11.700.000 TỦ MÁT SANAKY VH-408K
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

15.990.000

18.900.000 TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH VH-600HPNK
Khuyến mại giá sốc -10%

Giao hàng tại nhà

18.790.000

20.900.000 TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH VH-800HPNK
Khuyến mại giá sốc -12%

Giao hàng tại nhà

20.990.000

23.900.000 TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH VH-1000HPNK
Khuyến mại giá sốc -14%

Giao hàng tại nhà

23.900.000

27.990.000 TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH VH-1200HPNK
Khuyến mại giá sốc -17%

Giao hàng tại nhà

16.590.000

19.990.000 TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH VH-6009HP
Khuyến mại giá sốc -14%

Giao hàng tại nhà

19.590.000

22.900.000 TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH VH-8009HP
Khuyến mại giá sốc -7%

Giao hàng tại nhà

22.990.000

24.900.000 TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH VH-1009HP
Khuyến mại giá sốc -12%

Giao hàng tại nhà

23.590.000

26.900.000 TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH VH-1209HP
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

30.900.000

36.900.000 TỦ MÁT SANAKY 3 CÁNH VH-1520HPNK
Khuyến mại giá sốc -6%

Giao hàng tại nhà

8.390.000

8.990.000 TỦ MÁT ALASKA LC-333B