Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn Hãng

 • ALASKA

 • KANGAROO

 • SANAKY

Tính Năng

 • 1 Cửa

 • 2 Cửa

 • 3 Cửa

Chọn Mức Giá

 • Dưới 8 triệu

 • Trên 8 triệu

Nơi Sản Xuất

 • Trung Quốc

 • Việt Nam

Dung Tích

 • Dưới 350 lít

 • Trên 350 lít

Tủ Mát - Tủ Giữ Lạnh

Khuyến mại giá sốc -27%

Giao hàng tại nhà

4.990.000

6.900.000 TỦ MÁT SANAKY 1 CÁNH VH-150K
Khuyến mại giá sốc -27%

Giao hàng tại nhà

5.490.000

7.590.000 TỦ MÁT SANAKY 1 CÁNH VH-180K
Khuyến mại giá sốc -24%

Giao hàng tại nhà

5.990.000

7.900.000 TỦ MÁT SANAKY 1 CÁNH VH-210K
Khuyến mại giá sốc -24%

Giao hàng tại nhà

6.590.000

8.690.000 TỦ MÁT SANAKY 1 CÁNH VH-251K
Khuyến mại giá sốc -21%

Giao hàng tại nhà

6.990.000

8.900.000 TỦ MÁT SANAKY 1 CÁNH VH-301K
Khuyến mại giá sốc -21%

Giao hàng tại nhà

7.490.000

9.590.000 TỦ MÁT SANAKY 1 CÁNH VH-351K
Khuyến mại giá sốc -21%

Giao hàng tại nhà

9.990.000

12.690.000 TỦ MÁT ALASKA LC 643DB
Khuyến mại giá sốc -19%

Giao hàng tại nhà

7.990.000

9.900.000 TỦ MÁT SANAKY 1 CÁNH VH-352HP
Khuyến mại giá sốc -5%

Giao hàng tại nhà

7.190.000

8.590.000 TỦ MÁT ALASKA LC-233B
Khuyến mại giá sốc -17%

Giao hàng tại nhà

7.990.000

9.690.000 TỦ MÁT SANAKY 1 CÁNH VH-401K
Khuyến mại giá sốc -6%

Giao hàng tại nhà

8.390.000

8.990.000 TỦ MÁT ALASKA LC-333B
Khuyến mại giá sốc -21%

Giao hàng tại nhà

8.590.000

10.900.000 TỦ MÁT SANAKY 1 CÁNH VH-452HP
Khuyến mại giá sốc -9%

Giao hàng tại nhà

8.690.000

9.590.000 TỦ MÁT ALASKA LC-433B
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

6.490.000

TỦ MÁT SANAKY 1 CÁNH VH-168K
Khuyến mại giá sốc -7%

Giao hàng tại nhà

8.990.000

9.690.000 TỦ MÁT ALASKA LC-533H
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

7.800.000

9.590.000 TỦ MÁT SANAKY 1 CÁNH VH-358K
Khuyến mại giá sốc -11%

Giao hàng tại nhà

9.700.000

10.900.000 TỦ MÁT ALASKA LC-633B
Khuyến mại giá sốc -7%

Giao hàng tại nhà

10.700.000

11.590.000 TỦ MÁT ALASKA LC-743B
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

6.190.000

7.590.000 TỦ MÁT SANAKY VH 210W
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

7.290.000

8.900.000 TỦ MÁT SANAKY VH 300W
Khuyến mại giá sốc -24%

Giao hàng tại nhà

6.990.000

TỦ MÁT SANAKY VH-218K
Khuyến mại giá sốc -22%

Giao hàng tại nhà

6.800.000

8.800.000 TỦ MÁT SANAKY VH-258K
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

6.990.000

8.290.000 TỦ MÁT SANAKY VH-258W
Khuyến mại giá sốc -14%

Giao hàng tại nhà

7.690.000

8.990.000 TỦ MÁT SANAKY VH-308K
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

7.490.000

9.190.000 TỦ MÁT SANAKY VH-308W
Khuyến mại giá sốc -27%

Giao hàng tại nhà

7.900.000

10.900.000 TỦ MÁT SANAKY VH-358W
Khuyến mại giá sốc -23%

Giao hàng tại nhà

8.900.000

11.700.000 TỦ MÁT SANAKY VH-408K
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

15.990.000

18.900.000 TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH VH-600HPNK
Khuyến mại giá sốc -10%

Giao hàng tại nhà

18.790.000

20.900.000 TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH VH-800HPNK
Khuyến mại giá sốc -12%

Giao hàng tại nhà

20.990.000

23.900.000 TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH VH-1000HPNK
Xem thêm sản phẩm