Cơ Sở 1: 0543.526046

Chọn hãng

 • Ariston

 • Electrolux

 • Ferroli

 • Funiki

 • Kangaroo

 • Midea

 • Picenza

 • Rossi

Bơm trợ lực

 • Không

Tính năng

 • Gián tiếp

 • Năng lượng mặt trời

 • Trực tiếp

Dung tích

 • 15 lít

 • 20 lít

 • 30 lít

 • Trên 30 lít

Bình tắm nóng lạnh

Khuyến mại giá sốc -26%

Công lắp đặt

2.500.000

3.390.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI DI 15L
Khuyến mại giá sốc -22%

Công lắp đặt

2.390.000

3.090.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON SMC45E-VN
Khuyến mại giá sốc -18%

Công lắp đặt

2.190.000

2.690.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG MIDEA D15-25VA 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -25%

Công lắp đặt

2.600.000

3.490.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI DI 20L
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt

2.290.000

2.690.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG MIDEA D15-25VA1 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -23%

Công lắp đặt

2.750.000

3.590.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI DI 30L
Khuyến mại giá sốc -15%

Công lắp đặt

2.790.000

3.290.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG MIDEA D15-25EVA 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -31%

Công lắp đặt

2.250.000

3.290.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI HQ 15L
Khuyến mại giá sốc -16%

Công lắp đặt

1.990.000

2.390.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP15 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

Công lắp đặt

2.090.000

2.490.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP20 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

Công lắp đặt

2.150.000

2.590.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP30 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

Công lắp đặt

2.790.000

3.290.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI VI50 50 LÍT
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt

2.390.000

2.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON STAR N15R ( 15 LÍT)
Khuyến mại giá sốc -25%

Công lắp đặt

2.690.000

3.600.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON STAR N30R ( 30 LÍT)
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt

2.890.000

3.690.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON SL20B 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -23%

Công lắp đặt

2.290.000

2.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON IM-4522E W/BLUE
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt

2.990.000

3.790.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL20
Khuyến mại giá sốc -23%

Công lắp đặt

2.140.000

2.810.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO ME 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -23%

Công lắp đặt

2.800.000

3.650.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI SE 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt trị giá: 200.000đ

2.420.000

2.690.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI DIVO SSN
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt trị giá: 200.000đ

3.620.000

3.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI DIVO SDP
Khuyến mại giá sốc -11%

Công lắp đặt trị giá: 200.000đ

2.470.000

2.780.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI CUBO E 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt

3.650.000

4.590.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO ME 50 LÍT
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt

2.700.000

3.400.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI DI PRO 15L
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt

2.800.000

3.500.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI DI PRO 20L
Khuyến mại giá sốc -22%

Công lắp đặt

2.950.000

3.790.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI DI PRO 30L
Khuyến mại giá sốc -23%

Công lắp đặt

2.600.000

3.390.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI DI SMART 15L
Khuyến mại giá sốc -22%

Công lắp đặt

2.700.000

3.490.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI DI SMART 20L
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt

2.850.000

3.590.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI DI SMART 30L
Khuyến mại giá sốc -30%

Công lắp đặt

2.350.000

3.390.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI HQ 20L
Xem thêm sản phẩm