Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

 • Ariston

 • Electrolux

 • Ferroli

 • Funiki

 • Kangaroo

 • Midea

 • Picenza

 • Rossi

 • SAZIA

Bơm trợ lực

 • Không

Tính năng

 • Gián tiếp

 • Năng lượng mặt trời

 • Trực tiếp

Dung tích

 • 15 lít

 • 20 lít

 • 22 lít

 • 30 lít

 • Trên 30 lít

Bình tắm nóng lạnh

Khuyến mại giá sốc -23%

Miễn phí lắp đặt+100.000VND tiền mặt.

1.990.000

2.590.000 BÌNH NƯỚC NÓNG Rossi Amore RA 15SQ
Khuyến mại giá sốc -20%

Miễn Phí Công Lắp Đặt,

2.490.000

3.150.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP SAZIA TSAS-22SL ( 20 LÍT)
Khuyến mại giá sốc -30%

Miễn phí lắp đặt+100.000VND tiền mặt.

2.090.000

2.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG Rossi Amore RA 20SQ
Khuyến mại giá sốc -15%

Miễn Phí Lắp Đặt.

3.390.000

3.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON AN2 15RS ( 15 LÍT)
Khuyến mại giá sốc -28%

Miễn phí lắp đặt+100.000VND tiền mặt.

2.290.000

3.190.000 BÌNH NƯỚC NÓNG Rossi Amore RA 20SL
Khuyến mại giá sốc -8%

Công lắp đặt và 200.000VND tiền mặt

2.090.000

2.290.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI Santorini SRT-15SQ 15 Lít
Khuyến mại giá sốc -18%

Miễn Phí Công Lắp Đặt.

2.590.000

3.190.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON BLU 15R ( 15 LÍT)
Khuyến mại giá sốc -18%

Miễn Phí Công Lắp Đặt.

2.990.000

3.690.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON AN2 15R ( 15 LÍT)
Khuyến mại giá sốc -16%

Công lắp đặt

2.490.000

2.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP15 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -7%

Công lắp đặt và 200.000VND tiền mặt

2.390.000

2.590.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI Santorini SRT-20SL 20L
Khuyến mại giá sốc -22%

Công lắp đặt

2.690.000

3.490.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP20 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -14%

Miễn Phí Công Lắp Đặt.

2.900.000

3.390.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON BLU-20SL ( 20 LÍT)
Khuyến mại giá sốc -23%

Công lắp đặt

2.890.000

3.790.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP30 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

Công lắp đặt

3.590.000

4.290.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP31S 31 LÍT
Khuyến mại giá sốc -5%

Công lắp đặt

3.790.000

3.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI VI50 50 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

Công lắp đặt

2.790.000

3.290.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG MIDEA D15-25EVA 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -18%

Công lắp đặt

2.190.000

2.690.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG MIDEA D15-25VA 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt

2.290.000

2.690.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG MIDEA D15-25VA1 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -22%

Công lắp đặt

2.790.000

3.600.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP16S 16 LÍT
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt

2.990.000

3.750.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP21S 21 LÍT
Khuyến mại giá sốc -22%

300.000VND tiền mặt.

3.990.000

5.150.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL30B
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt

3.390.000

3.900.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP25 25 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

Công lắp đặt và 300.000đ tiền mặt

2.990.000

3.590.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON SMC45E-VN
Khuyến mại giá sốc -6%

Công lắp đặt và 200.000VND tiền mặt

2.990.000

3.190.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO ME 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

4.250.000

4.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO ME 50 LÍT
Khuyến mại giá sốc -8%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

2.690.000

2.950.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO TE 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

2.890.000

3.190.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO TE 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -8%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

3.190.000

3.490.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO TE 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

2.790.000

3.190.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO AE 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

2.990.000

3.290.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO AE 20 LÍT
Xem thêm sản phẩm