Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

 • Ariston

 • Electrolux

 • Ferroli

 • Funiki

 • Kangaroo

 • Midea

 • Picenza

 • Rossi

Bơm trợ lực

 • Không

Tính năng

 • Gián tiếp

 • Năng lượng mặt trời

 • Trực tiếp

Dung tích

 • 15 lít

 • 20 lít

 • 30 lít

 • Trên 30 lít

Bình tắm nóng lạnh

Khuyến mại giá sốc -40%

Công lắp đặt

1.650.000

2.790.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI TI 15L
Khuyến mại giá sốc -40%

Công lắp đặt

1.790.000

2.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI TI 20L
Khuyến mại giá sốc -37%

Công lắp đặt

1.990.000

2.190.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI TI 30L
Khuyến mại giá sốc -6%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

2.790.000

2.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON STAR N15R ( 15 LÍT)
Khuyến mại giá sốc -8%

Công lắp đặt và 300.000đ tiền mặt

3.290.000

3.600.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON STAR N30R ( 30 LÍT)
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt và 100.000đ tiền mặt

2.290.000

2.690.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON SB35E-VN
Khuyến mại giá sốc -15%

Công lắp đặt

1.990.000

2.360.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ELECTROLUX EWE351AX-SW
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt

2.100.000

2.390.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI DI 15L
Khuyến mại giá sốc -39%

Công lắp đặt

2.290.000

3.790.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI DI 20L
Khuyến mại giá sốc -37%

Công lắp đặt

2.490.000

3.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI DI 30L
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt

1.790.000

2.290.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI HQ 15L
Khuyến mại giá sốc -18%

Công lắp đặt

1.950.000

2.390.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI HQ 20L
Khuyến mại giá sốc -41%

Công lắp đặt

2.150.000

2.690.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI HQ 30L
Khuyến mại giá sốc -16%

Công lắp đặt

2.490.000

2.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP15 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -22%

Công lắp đặt

2.690.000

3.490.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP20 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -23%

Công lắp đặt

2.890.000

3.790.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP30 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -22%

Công lắp đặt

2.790.000

3.600.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP16S 16 LÍT
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt

2.990.000

3.750.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP21S 21 LÍT
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt

3.390.000

3.900.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP25 25 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

Công lắp đặt và 300.000đ tiền mặt

2.990.000

3.590.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON SMC45E-VN
Khuyến mại giá sốc -13%

Công lắp đặt và 600.000đ tiền mặt

5.090.000

5.900.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON ST45PE-VN
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt và 900.000đ tiền mặt

4.790.000

5.500.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL 30 QH FE - MT ( 30LÍT)
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt và 900.000đ tiền mặt

3.790.000

4.190.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL 15 MT ( 15LÍT)
Khuyến mại giá sốc -13%

Công lắp đặt và 900.000đ tiền mặt

3.990.000

4.590.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL 20 MT ( 20LÍT)
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt và 900.000đ tiền mặt

3.990.000

4.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON SL20B 20 LÍT

Công lắp đặt và 500.000đ tiền mặt

3.490.000

3.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON AN15RS 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

Công lắp đặt

3.590.000

4.290.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP31S 31 LÍT
Khuyến mại giá sốc -5%

Công lắp đặt

3.790.000

3.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI VI50 50 LÍT
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt và 900.000đ tiền mặt

4.790.000

5.590.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON SL30QH
Xem thêm sản phẩm