Cơ Sở 1: 02343.526046

Sản xuất

 • Ấn Độ

 • China

 • Malaysia

 • Thái Lan

 • Việt Nam

Chọn hãng

 • Aroma

 • Asanzo

 • Cello

 • Chika

 • Daikio - Nakami

 • FujiE

 • Hanel

 • Kangaroo

 • Midea

 • Sumika

 • Sunhouse

Sản phẩm

 • Máy làm mát dân dụng

 • Máy làm mát nhà xưởng

 • Máy làm mát thương mại

 • Quạt điều hòa

Máy Làm Mát Không Khí

Khuyến mại giá sốc -22%

290.000đ tiền mặt

3.800.000

4.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ CELLO TOWER 15
Khuyến mại giá sốc -16%

490.000đ tiền mặt

5.000.000

6.000.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ CELLO TOWER 25+
Khuyến mại giá sốc -16%

490.000đ tiền mặt

4.900.000

5.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ CELLO TRENDY 30+
Khuyến mại giá sốc -15%

490.000đ tiền mặt

5.500.000

6.500.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ CELLO DURA COOL+
Khuyến mại giá sốc -21%

490.000đ tiền mặt

5.400.000

6.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ CELLO SMART 30+
Khuyến mại giá sốc -26%

990.000đ tiền mặt

8.000.000

10.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ CELLO MARVEL +
Khuyến mại giá sốc -24%

990.000đ tiền mặt

8.990.000

11.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ CELLO OSSUM +
Khuyến mại giá sốc -26%

190.000đ tiền mặt

1.990.000

2.690.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-18B
Khuyến mại giá sốc -15%

390.000đ tiền mặt

4.150.000

4.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-17C
Khuyến mại giá sốc -21%

490.000đ tiền mặt

4.650.000

5.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-601 (Green / Orange)
Khuyến mại giá sốc -18%

490.000đ tiền mặt

5.590.000

6.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-11DB
Khuyến mại giá sốc -13%

590.000đ tiền mặt

5.990.000

6.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-602 (Blue / Grey)
Khuyến mại giá sốc -13%

590.000đ tiền mặt

5.990.000

6.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-2802
Khuyến mại giá sốc -14%

390.000đ tiền mặt

5.590.000

6.500.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-40B
Khuyến mại giá sốc -18%

490.000đ tiền mặt

6.090.000

7.500.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-40C
Khuyến mại giá sốc -14%

690.000đ tiền mặt

8.490.000

9.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-50
Khuyến mại giá sốc -11%

1.490.000đ tiền mặt

10.490.000

11.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-60
Khuyến mại giá sốc -8%

900.000vnđ tiền mặt

4.590.000

4.990.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI NKA-03500D
Khuyến mại giá sốc -6%

700.000vnđ tiền mặt

2.990.000

3.190.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI NKA-00800A
Khuyến mại giá sốc -4%

500.000vnđ tiền mặt

3.990.000

4.190.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI NKM-3000A
Khuyến mại giá sốc -4%

600.000vnđ tiền mặt

6.690.000

6.990.000 MAY-LAM-MAT-KHONG-KHI-NAKAMI-NKA-5500A
Khuyến mại giá sốc -4%

700.000vnđ tiền mặt

3.990.000

4.190.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI NKA-03500A
Xem thêm sản phẩm