Cơ Sở 1: 0543.526046

Sản xuất

 • China

 • Malaysia

 • Thái Lan

 • Việt Nam

Chọn hãng

 • Chika

 • Daikio - Nakami

 • Hanel

 • Kangaroo

 • Midea

 • Sumika

 • Sunhouse

Sản phẩm

 • Máy làm mát dân dụng

 • Máy làm mát nhà xưởng

 • Máy làm mát thương mại

 • Quạt điều hòa

Máy Làm Mát Không Khí

Khuyến mại giá sốc -23%

2 cục đá khô trị giá 399.000 đ

3.690.000

4.800.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI - DAIKIO NKM-3000B
Khuyến mại giá sốc -24%

2 cục đá khô trị giá 399.000 đ

5.290.000

7.000.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI - DAIKIO NKM-3000C
Khuyến mại giá sốc -23%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.490.000

5.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI - DAIKIO NKM-4500B
Khuyến mại giá sốc -22%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.190.000

5.400.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI - DAIKIO NKM-5000C
Khuyến mại giá sốc -25%

2 cục đá khô 399.000 đ

6.590.000

8.800.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI - DAIKIO NKM-7500A
Khuyến mại giá sốc -25%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.390.000

5.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA DR26
Khuyến mại giá sốc -39%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.190.000

6.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA JC4000
Khuyến mại giá sốc -15%

2 cục đá khô 399.000 đ

2.450.000

2.900.000 QUẠT LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MiDEA AC120-15F
Khuyến mại giá sốc -25%

2 cục đá khô 399.000 đ

1.950.000

2.600.000 QUẠT LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MiDEA AC120-16AR
Khuyến mại giá sốc -25%

2 cục đá khô 399.000 đ

2.400.000

3.200.000 QUẠT LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MiDEA AC100-U
Khuyến mại giá sốc -23%

2 cục đá khô 399.000 đ

9.590.000

12.600.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA HP-90
Khuyến mại giá sốc -15%

2 cục đá khô 399.000 đ

10.590.000

12.600.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D90A
Khuyến mại giá sốc -23%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.990.000

6.500.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA HP-45
Khuyến mại giá sốc -17%

2 cục đá khô 399.000 đ

5.690.000

6.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA SM550
Khuyến mại giá sốc -12%

2 cục đá khô 399.000 đ

5.390.000

6.190.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA SM350
Khuyến mại giá sốc -19%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.290.000

5.300.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA HP-35
Khuyến mại giá sốc -15%

2 cục đá khô 399.000 đ

3.690.000

4.390.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA SM1500
Khuyến mại giá sốc -25%

2 cục đá khô 399.000 đ

2.690.000

3.590.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D703
Khuyến mại giá sốc -29%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.690.000

6.690.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D45A
Khuyến mại giá sốc -19%

2 cục đá khô 399.000 đ

9.690.000

12.000.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-10000A
Khuyến mại giá sốc -34%

2 cục đá khô 399.000 đ

3.990.000

6.050.000 QUẠT LÀM MÁT CHIKA CK16B
Khuyến mại giá sốc -39%

2 cục đá khô 399.000 đ

5.000.000

8.300.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D500/IG50
Khuyến mại giá sốc -30%

2 cục đá khô 399.000 đ

8.690.000

12.590.000 QUẠT LÀM MÁT CHIKA CK035
Khuyến mại giá sốc -30%

2 cục đá khô 399.000 đ

8.990.000

12.980.000 QUẠT LÀM MÁT CHIKA CK040
Khuyến mại giá sốc -16%

2 cục đá khô 399.000 đ

6.590.000

7.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D600
Khuyến mại giá sốc -26%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.700.000

6.400.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D45
Xem thêm sản phẩm