Cơ Sở 1: 02343.526046

Khung treo tivi

Bao công lắp đặt

150.000

Khung treo Tivi 19-40 inch Cố định

Bao công lắp đặt

200.000

Khung treo Tivi 19-40 inch Nghiêng

Bao công lắp đặt

220.000

Khung treo Tivi 42-65 inch Cố định

Bao công lắp đặt

300.000

Khung treo Tivi 42 - 65 inch Nghiêng

Bao công lắp đặt

250.000

Khung treo Tivi 19-40 inch Xoay

Bao công lắp đặt

350.000

Khung treo Tivi 42-65 inch Xoay