Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

  • Kangaroo

Máy Lọc Nước

Khuyến mại giá sốc -18%

Công lắp đặt trị giá 200.000 đ

4.700.000

5.790.000 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO 9 CẤP LỌC KG109 VTU- VERTU
Khuyến mại giá sốc -17%

Công lắp đặt trị giá 200.000 đ

5.300.000

6.450.000 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO 9 CẤP LỌC KG110 VTU VERTU
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt trị giá 200.000 đ

4.600.000

5.800.000 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO 9 CẤP LỌC KG109
Khuyến mại giá sốc -10%

500.000đ tiền mặt và công lắp đặt

7.990.000

8.900.000 Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo VTU KG100HA
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt trị giá 200.000 đ

4.250.000

4.950.000 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO 5 CẤP LỌC KG112
Khuyến mại giá sốc -23%

Công lắp đặt trị giá 200.000 đ

4.500.000

5.900.000 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO 8 CẤP LỌC KG108 VTU- VERTU
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt trị giá 200.000 đ

4.400.000

5.600.000 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO 8 CẤP LỌC KG108
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt trị giá 200.000 đ

4.150.000

4.750.000 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO 5 CẤP LỌC KG-102
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt trị giá 200.000 đ

5.350.000

6.750.000 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO 5 CẤP LỌC KG-105
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt trị giá 200.000 đ

4.250.000

4.850.000 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO 6 CẤP LỌC KG-103
Khuyến mại giá sốc -16%

Công lắp đặt trị giá 200.000 đ

4.200.000

5.050.000 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO 7 CẤP LỌC KG-104
Khuyến mại giá sốc -15%

Công lắp đặt trị giá 200.000 đ

4.300.000

5.100.000 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO 6 CẤP LỌC KG113
Khuyến mại giá sốc -17%

Công lắp đặt trị giá 200.000 đ

4.350.000

5.300.000 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO 6 CẤP LỌC KG-106
Khuyến mại giá sốc -15%

Công lắp đặt trị giá 200.000 đ

4.350.000

5.150.000 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO 7 CẤP LỌC KG114
Khuyến mại giá sốc -17%

Công lắp đặt trị giá 200.000 đ

4.550.000

5.500.000 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO 7 CẤP LỌC KG117
Khuyến mại giá sốc -17%

Công lắp đặt trị giá 200.000 đ

4.450.000

5.400.000 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO 7 CẤP LỌC KG107
Khuyến mại giá sốc -17%

Công lắp đặt trị giá 200.000 đ

4.450.000

5.400.000 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO 6 CẤP LỌC KG116
Khuyến mại giá sốc -17%

Công lắp đặt trị giá 200.000 đ

4.700.000

5.700.000 MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO 8 CẤP LỌC KG118