Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

  • Asanzo

  • Panasonic

  • Sharp

  • Sunhouse

Cách lấy nước

  • Bơm điện tử

  • Bơm tay

Bình thủy điện

Khuyến mại giá sốc -25%

40.000 vnđ

900.000

1.200.000 BÌNH THỦY ĐIỆN SHARP KP-36SV 3.6 lít
Khuyến mại giá sốc -20%

50.000 vnđ

1.680.000

2.100.000 BÌNH THỦY ĐIỆN PANASONIC NC-EG3000CSY - 3LÍT
Khuyến mại giá sốc -13%

50.000 vnđ

1.990.000

2.290.000 BÌNH THỦY ĐIỆN PANASONIC NC-EG4000CSY - 4LÍT
Khuyến mại giá sốc -28%

50.000 vnd

1.000.000

1.390.000 BÌNH THỦY ĐIỆN SHARP KP-20BTV 1.7 LÍT
Khuyến mại giá sốc -26%

50.000 vnđ

1.170.000

1.590.000 BÌNH THỦY ĐIỆN SHARP KP-31BTV 2.8 LÍT
Khuyến mại giá sốc -19%

50.000 vnđ

890.000

1.100.000 BÌNH THỦY ĐIỆN SHARP KP-A28SV 2.8 LÍT
Khuyến mại giá sốc -23%

50.000 vnđ

1.530.000

1.990.000 BÌNH THỦY ĐIỆN SHARP KP-Y32PV 3 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

50.000 vnđ

1.690.000

1.990.000 BÌNH THỦY ĐIỆN PANASONIC NC-EG2200CSY 2.2 LÍT
Khuyến mại giá sốc -12%

50.000 vnđ

690.000

790.000 BÌNH THỦY ĐIỆN ASANZO HP-4215 4.6 LÍT