Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

 • Electrolux

 • Hitachi

 • LG

 • Panasonic

 • SamSung

 • Sanyo

 • Toshiba

Loại máy

 • Cầm tay

 • Đứng

 • Nằm ngang

Công suất

 • Dưới 1400W

 • Trên 1400W

Chọn giá tiền

 • Dưới 2 triệu

 • Trên 2 triệu

Nơi dùng phù hợp

 • Công nghiệp

 • Gia đình

Máy hút bụi

Khuyến mại giá sốc -10%

Giao hàng tại nhà

1.850.000

2.060.000 MÁY HÚT BỤI SANYO SC-E830
Khuyến mại giá sốc -10%

Giao hàng tại nhà

1.650.000

1.850.000 MÁY HÚT BỤI SANYO SC-F298
Khuyến mại giá sốc -10%

Giao hàng tại nhà

1.800.000

2.000.000 MÁY HÚT BỤI SANYO SC-F700
Khuyến mại giá sốc -7%

Giao hàng tại nhà

1.990.000

2.150.000 MÁY HÚT BỤI PANASONIC MC-CG333
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

2.100.000

2.500.000 MÁY HÚT BỤI PANASONIC MC-CL240
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

2.400.000

2.850.000 MÁY HÚT BỤI PANASONIC MC-CL305BN
Khuyến mại giá sốc -12%

Giao hàng tại nhà

2.200.000

2.500.000 MÁY HÚT BỤI PANASONIC MC-CL431AN
Khuyến mại giá sốc -26%

Giao hàng tại nhà

1.990.000

2.690.000 MÁY HÚT BỤI LG VC3320NHTPR
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

1.690.000

1.990.000 MÁY HÚT BỤI LG VC3320NNTPO
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

1.450.000

1.790.000 MÁY HÚT BỤI LG VC2316NNDPO
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

1.600.000

1.920.000 MÁY HÚT BỤI LG VC2316NNDPR
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

2.040.000

2.500.000 MÁY HÚT BỤI SAMSUNG VC16BSNMA
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

2.170.000

2.600.000 MÁY HÚT BỤI SAMSUNG VC18AVNMA
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

3.040.000

3.600.000 MÁY HÚT BỤI SAMSUNG VC15H4030
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

2.690.000

3.200.000 MÁY HÚT BỤI SAMSUNG VC20AVMDCRD
Khuyến mại giá sốc -12%

Giao hàng tại nhà

2.590.000

2.950.000 MÁY HÚT BỤI LG VC4220NHTPO
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

2.990.000

3.550.000 MÁY HÚT BỤI LG VC4220NHTPY
Khuyến mại giá sốc -23%

Giao hàng tại nhà

1.990.000

2.590.000 MÁY HÚT BỤI ELECTROLUX ZLUX1811