Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

  • Alaska

  • Kangaroo

  • Midea

  • Sanyo

Loại máy

  • Lọc trực tiếp từ nguồn nước

  • Sử dụng bình

Hệ thống lọc nước

  • Không

Cây nước uống nóng lạnh

Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt

4.400.000

5.050.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG46
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt

3.500.000

3.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG36A3
Khuyến mại giá sốc -15%

Công lắp đặt

3.300.000

3.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG35A3
Khuyến mại giá sốc -7%

Công lắp đặt

3.790.000

4.100.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG32A3
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt

3.890.000

4.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG3340
Khuyến mại giá sốc -25%

Công lắp đặt

1.590.000

2.140.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG33TN
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt

4.400.000

4.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG43
Khuyến mại giá sốc -22%

Công lắp đặt

3.800.000

4.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG40N
Khuyến mại giá sốc -11%

Công lắp đặt

7.900.000

8.900.000 MÁY LỌC NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG47
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt

3.150.000

3.520.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG37N
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt

2.700.000

3.000.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG38N
Khuyến mại giá sốc -43%

Công lắp đặt

2.190.000

3.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG31
Khuyến mại giá sốc -23%

Công lắp đặt

2.990.000

3.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG34F
Khuyến mại giá sốc -27%

Công lắp đặt

3.100.000

4.290.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG35N
Khuyến mại giá sốc -26%

Công lắp đặt

3.690.000

4.990.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG36R
Khuyến mại giá sốc -24%

Công lắp đặt

3.790.000

4.990.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG39B
Khuyến mại giá sốc -18%

Công lắp đặt

4.790.000

5.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG44
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt

4.190.000

4.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG42S
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt

4.190.000

4.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG42P
Khuyến mại giá sốc -16%

Công lắp đặt

5.790.000

6.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG49
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt

7.090.000

8.900.000 MÁY LỌC NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG48
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt

8.990.000

9.900.000 MÁY LỌC NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH MIDEA JL1131S-RO
Khuyến mại giá sốc -17%

300.000 vnđ tiền mặt và Công lắp đặt

3.200.000

3.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH MIDEA YL1631S-W
Khuyến mại giá sốc -22%

300.000 vnđ tiền mặt và Công lắp đặt

4.590.000

5.900.000 MÁY LỌC NƯỚC UỐNG NÓNG THƯỜNG MIDEA JR1551T-RO
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt

3.100.000

3.450.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH SANYO SWD-M30HCR
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt

2.390.000

2.790.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH MIDEA YL1632S
Khuyến mại giá sốc -15%

Công lắp đặt

3.290.000

3.890.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH MIDEA YL1631S-B
Xem thêm sản phẩm