Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

  • Kangaroo

  • Midea

Nồi áp suất đa năng

Khuyến mại giá sốc -37%

Giao hàng tại nhà

1.000.000

1.590.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN 5L KANGAROO KG135
Khuyến mại giá sốc -22%

Giao hàng tại nhà

1.390.000

1.790.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN 6L KANGAROO KG138
Khuyến mại giá sốc -38%

Giao hàng tại nhà

1.100.000

1.790.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN 6.0L KANGAROO KG139
Khuyến mại giá sốc -31%

Giao hàng tại nhà

1.150.000

1.690.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN 6.0L KANGAROO KG-281
Khuyến mại giá sốc -20%

Giao hàng tại nhà

1.590.000

1.990.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN 5.0L KANGAROO KG-5P1
Khuyến mại giá sốc -20%

Giao hàng tại nhà

1.100.000

1.390.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN 6.0L KANGAROO KG-136
Khuyến mại giá sốc -20%

Giao hàng tại nhà

1.100.000

1.390.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN 5.0L KANGAROO KG-280
Khuyến mại giá sốc -32%

Giao hàng tại nhà

1.550.000

2.290.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN TỬ 5L KANGAROO KG-289
Khuyến mại giá sốc -4%

Giao hàng tại nhà

2.490.000

2.600.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN MIDEA MY-SS5050 5 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

1.690.000

1.990.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN MIDEA MY-SS5062 5 LÍT
Khuyến mại giá sốc -12%

Giao hàng tại nhà

1.390.000

1.590.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN MIDEA MY-CH501B 5 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

1.740.000

2.080.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN MIDEA MY-CS5039 5 LÍT