Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

  • Daewoo

  • Electrolux

  • Kangaroo

  • Panasonic

  • Philips

Loại bàn là

  • Bàn là hơi nước

  • Bàn là hơi nước đứng

  • Bàn là khô

Bàn là Bàn ủi hơi nước