Cơ Sở 1: 0543.526046

Chọn hãng

 • BlueStone

 • Comet

 • Electrolux

 • Elmich

 • Goldsun

 • HappyCook

 • Hitachi

 • Kangaroo

 • Midea

 • Panasonic

 • Pensonic

 • Sanyo

 • Sharp

 • Sunhouse

 • Toshiba

Số người ăn

 • 1 - 2 người (Dưới 1 lít)

 • 2 - 4 người (1 - 1.5 lít)

 • 4 - 6 người (1.6 - 2 lít)

 • Trên 6 người (Trên 2 lít)

Loại nồi

 • Nồi cơm điện tử

 • Nồi cơm nắp gài

 • Nồi cơm nắp rời

Nơi sản xuất

 • Indonesia

 • Thái Lan

 • Trung Quốc

 • Việt Nam

Số mâm nhiệt

 • 1 mâm nhiệt

 • 2 mâm nhiệt

 • 3 mâm nhiệt

Tính năng

 • Hẹn giờ nấu

 • Nắp thoát hơi thông minh

Nồi cơm điện

Giao hàng tại nhà

899.000

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-181EV 1.8L

Giao hàng tại nhà

760.000

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-18EV 1.8L

Giao hàng tại nhà

1.100.000

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-191ETV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -11%

Giao hàng tại nhà

655.000

740.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-211V 1.1L

Giao hàng tại nhà

720.000

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-218V 1.8L
Khuyến mại giá sốc -12%

Giao hàng tại nhà

655.000

750.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-311V 1.1L
Khuyến mại giá sốc -12%

Giao hàng tại nhà

740.000

850.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-318V 1.8L

Giao hàng tại nhà

950.000

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-328V 2.8L

Giao hàng tại nhà

700.000

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-Q18V 1.8L
Khuyến mại giá sốc -11%

Giao hàng tại nhà

740.000

840.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-219V 1.8L
Khuyến mại giá sốc -14%

Giao hàng tại nhà

1.100.000

1.290.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-231EV 2.2L
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

900.000

1.060.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N1802V 1.8L
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

990.000

1.190.000 NỒI CƠM ĐIỆN ELECTROLUX ERC2100 1.8L
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

900.000

1.060.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-191EV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -25%

Giao hàng tại nhà

1.190.000

1.590.000 NỒI CƠM ĐIỆN ELECTROLUX ERC2200 1.8L
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

1.690.000

1.990.000 NỒI CƠM ĐIỆN ELECTROLUX ERC6603W 1.8L
Khuyến mại giá sốc -23%

Giao hàng tại nhà

1.990.000

2.590.000 NỒI CƠM ĐIỆN ELECTROLUX ERC7603W 1.8L
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

900.000

1.060.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-11EV 1L
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

1.000.000

1.180.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N1800TV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

1.050.000

1.240.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N182ETV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -20%

Giao hàng tại nhà

1.130.000

1.420.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N181ETV 1.8L
Xem thêm sản phẩm