Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn Hãng

  • Candy

  • Clothes Dryer

  • Electrolux

  • Kangaroo

  • Sunhouse

Khối Lượng Sấy

  • 6kg

  • 7kg

  • 8kg

  • 9kg

  • Trên 10Kg

Máy sấy quần áo

Khuyến mại giá sốc -11%

500.000đ và 1 Phần Quà

5.200.000

5.900.000 MÁY SẤY QUẦN ÁO CANDY GCV 570NC 7 KG
Khuyến mại giá sốc -13%

600.000đ và 1 phần quà

5.990.000

6.900.000 MÁY SẤY QUẦN ÁO CANDY GCV 580NC 8 KG
Khuyến mại giá sốc -9%

300.000đ và 1 phần quà

8.990.000

9.900.000 MÁY SẤY QUẦN ÁO CANDY GVC D813B 8 KG
Khuyến mại giá sốc -7%

500.000đ và 1 phần quà

10.990.000

11.900.000 MÁY SẤY QUẦN ÁO CANDY GVC D913B 9 KG
Khuyến mại giá sốc -7%

500.000đ và 1 phần quà

11.990.000

12.900.000 MÁY SẤY QUẦN ÁO CANDY GVC D1013B 10 KG
Khuyến mại giá sốc -10%

900.000đ và 1 phần quà

7.990.000

8.900.000 MÁY SẤY QUẦN ÁO CANDY GCC 580NB-S 8 KG
Khuyến mại giá sốc -11%

900.000đ và 1 phần quà

6.990.000

7.890.000 MÁY SẤY QUẦN ÁO CANDY GCV 590NC 9 KG