Cơ Sở 1: 02343.526046

Sản xuất

 • China

 • Malaysia

 • Thái Lan

 • Việt Nam

Chọn hãng

 • Aroma

 • Asanzo

 • Chika

 • Daikio - Nakami

 • Hanel

 • Kangaroo

 • Midea

 • Sumika

 • Sunhouse

Sản phẩm

 • Máy làm mát dân dụng

 • Máy làm mát nhà xưởng

 • Máy làm mát thương mại

 • Quạt điều hòa

Máy Làm Mát Không Khí

Khuyến mại giá sốc -19%

2 cục đá khô trị giá 399.000 đ

5.790.000

7.200.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-5000B
Khuyến mại giá sốc -17%

2 cục đá khô 399.000 đ

2.790.000

3.400.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-1130A
Khuyến mại giá sốc -34%

2 cục đá khô trị giá 399.000 đ

3.490.000

5.360.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-3000A
Khuyến mại giá sốc -17%

2 cục đá khô 399.000 đ

2.790.000

3.390.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D701
Khuyến mại giá sốc -7%

2 cục đá khô 399.000 đ

2.590.000

2.800.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-800A
Khuyến mại giá sốc -23%

2 cục đá khô trị giá 399.000 đ

3.690.000

4.800.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI - DAIKIO NKM-3000B
Khuyến mại giá sốc -22%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.190.000

5.400.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI - DAIKIO NKM-5000C
Khuyến mại giá sốc -25%

2 cục đá khô 399.000 đ

6.590.000

8.800.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI - DAIKIO NKM-7500A
Khuyến mại giá sốc -29%

2 cục đá khô 399.000 đ

5.990.000

8.500.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D60
Khuyến mại giá sốc -25%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.390.000

5.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA DR26
Khuyến mại giá sốc -39%

2 cục đá khô 399.000 đ

5.000.000

8.300.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D500/IG50
Khuyến mại giá sốc -17%

9.690.000

11.800.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D70
Khuyến mại giá sốc -42%

2 cục đá khô 399.000 đ

1.490.000

2.600.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ AROMA ELFIN L18
Khuyến mại giá sốc -39%

2 cục đá khô 399.000 đ

2.190.000

3.600.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ AROMA WHIRLY L10
Khuyến mại giá sốc -35%

2 cục đá khô 399.000 đ

2.990.000

4.600.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ VÀ SƯỞI AROMA CLASSIC L6N
Khuyến mại giá sốc -19%

2 cục đá khô 399.000 đ

5.490.000

6.800.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA HP-50
Khuyến mại giá sốc -15%

2 cục đá khô 399.000 đ

2.450.000

2.900.000 QUẠT LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MiDEA AC120-15F
Khuyến mại giá sốc -25%

2 cục đá khô 399.000 đ

1.950.000

2.600.000 QUẠT LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MiDEA AC120-16AR
Khuyến mại giá sốc -25%

2 cục đá khô 399.000 đ

2.400.000

3.200.000 QUẠT LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MiDEA AC100-U
Khuyến mại giá sốc -16%

2 cục đá khô 399.000 đ

6.590.000

7.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D600
Khuyến mại giá sốc -18%

2 cục đá khô trị giá 399.000 đ

3.990.000

4.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-1500B
Khuyến mại giá sốc -11%

2 cục đá khô trị giá 399.000 đ

5.990.000

6.800.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-2500B
Khuyến mại giá sốc -15%

2 cục đá khô 399.000 đ

10.590.000

12.600.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D90A
Khuyến mại giá sốc -23%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.990.000

6.500.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA HP-45
Khuyến mại giá sốc -19%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.290.000

5.300.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA HP-35
Khuyến mại giá sốc -21%

2 cục đá khô trị giá 399.000 đ

3.590.000

4.600.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-1300A
Xem thêm sản phẩm