Cơ Sở 1: 0543.526046

Chọn hãng

 • Ariston

 • Electrolux

 • Ferroli

 • Funiki

 • Kangaroo

 • Midea

 • Picenza

 • Rossi

Bơm trợ lực

 • Không

Tính năng

 • Gián tiếp

 • Năng lượng mặt trời

 • Trực tiếp

Dung tích

 • 15 lít

 • 20 lít

 • 30 lít

 • Trên 30 lít

Bình tắm nóng lạnh

Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt và 100.000đ

2.290.000

2.690.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON SB35E-VN
Khuyến mại giá sốc -6%

Công lắp đặt và 200.000đ

2.790.000

2.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON STAR N15R ( 15 LÍT)
Khuyến mại giá sốc -8%

Công lắp đặt và 300.000đ

3.290.000

3.600.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON STAR N30R ( 30 LÍT)
Khuyến mại giá sốc -16%

Công lắp đặt và 300.000đ

2.990.000

3.590.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON SMC45E-VN
Khuyến mại giá sốc -13%

Công lắp đặt và 600.000đ

5.090.000

5.900.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON ST45PE-VN
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt và 900.000đ

4.790.000

5.500.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL 30 QH FE - MT ( 30LÍT)
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt và 900.000đ

3.790.000

4.190.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL 15 MT ( 15LÍT)
Khuyến mại giá sốc -13%

Công lắp đặt và 900.000đ

3.990.000

4.590.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL 20 MT ( 20LÍT)
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt và 900.000đ

3.990.000

4.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON SL20B 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -17%

Công lắp đặt và 300.000đ

2.890.000

3.490.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON AN15RS 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt và 900.000đ

4.790.000

5.590.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON SL30QH
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt và 900.000đ

3.990.000

4.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL20
Khuyến mại giá sốc -6%

Công lắp đặt và 900.000đ

4.790.000

5.150.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL30B
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt và 900.000đ

5.590.000

6.150.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SLE30QH
Khuyến mại giá sốc -13%

Công lắp đặt và 300.000đ

2.590.000

2.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON SM45E-VN
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt và 300.000đ

3.090.000

3.600.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON RMC45E-VN
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt và 400.000đ

3.490.000

3.900.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON SM45PE-VN
Khuyến mại giá sốc -7%

Công lắp đặt và 300.000đ

3.690.000

3.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON RT45E-VN
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt và 300.000đ

2.990.000

3.290.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN15R 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -17%

Công lắp đặt và 300.000đ

3.290.000

3.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN30R 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt và 600.000đ

4.290.000

4.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN30RS 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -7%

Công lắp đặt và 500.000đ

3.690.000

3.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN15RS 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt và 600.000đ

4.290.000

5.490.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN15LUX 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt và 600.000đ

4.690.000

5.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN30LUX 30 LÍT