Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

 • Ariston

 • Electrolux

 • Ferroli

 • Funiki

 • Kangaroo

 • Midea

 • Picenza

 • Rossi

Bơm trợ lực

 • Không

Tính năng

 • Gián tiếp

 • Năng lượng mặt trời

 • Trực tiếp

Dung tích

 • 15 lít

 • 20 lít

 • 30 lít

 • Trên 30 lít

Bình tắm nóng lạnh

Khuyến mại giá sốc -6%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

2.790.000

2.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON STAR N15R ( 15 LÍT)
Khuyến mại giá sốc -8%

Công lắp đặt và 300.000đ tiền mặt

3.290.000

3.600.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON STAR N30R ( 30 LÍT)
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt và 100.000đ tiền mặt

2.290.000

2.690.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON SB35E-VN
Khuyến mại giá sốc -16%

Công lắp đặt và 300.000đ tiền mặt

2.990.000

3.590.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON SMC45E-VN
Khuyến mại giá sốc -13%

Công lắp đặt và 600.000đ tiền mặt

5.090.000

5.900.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON ST45PE-VN
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt và 900.000đ tiền mặt

4.790.000

5.500.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL 30 QH FE - MT ( 30LÍT)
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt và 900.000đ tiền mặt

3.790.000

4.190.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL 15 MT ( 15LÍT)
Khuyến mại giá sốc -13%

Công lắp đặt và 900.000đ tiền mặt

3.990.000

4.590.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL 20 MT ( 20LÍT)
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt và 900.000đ tiền mặt

3.990.000

4.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON SL20B 20 LÍT

Công lắp đặt và 500.000đ tiền mặt

3.490.000

3.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON AN15RS 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt và 900.000đ tiền mặt

4.790.000

5.590.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON SL30QH
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt và 900.000đ tiền mặt

3.990.000

4.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL20
Khuyến mại giá sốc -6%

Công lắp đặt và 900.000đ tiền mặt

4.790.000

5.150.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL30B
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt và 900.000đ tiền mặt

5.590.000

6.150.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SLE30QH
Khuyến mại giá sốc -13%

Công lắp đặt và 300.000đ tiền mặt

2.590.000

2.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON SM45E-VN
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt và 300.000đ tiền mặt

3.090.000

3.600.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON RMC45E-VN
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt và 400.000đ tiền mặt

3.490.000

3.900.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON SM45PE-VN
Khuyến mại giá sốc -7%

Công lắp đặt và 300.000đ tiền mặt

3.690.000

3.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON RT45E-VN
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt và 300.000đ tiền mặt

2.990.000

3.290.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN15R 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -17%

Công lắp đặt và 300.000đ tiền mặt

3.290.000

3.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN30R 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt và 600.000đ tiền mặt

4.290.000

4.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN30RS 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt và 600.000đ tiền mặt

4.290.000

5.490.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN15LUX 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt và 600.000đ tiền mặt

4.690.000

5.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN30LUX 30 LÍT