Cơ Sở 1: 0543.526046

Chọn hãng

 • Ariston

 • Electrolux

 • Ferroli

 • Funiki

 • Kangaroo

 • Midea

 • Picenza

 • Rossi

Bơm trợ lực

 • Không

Tính năng

 • Gián tiếp

 • Năng lượng mặt trời

 • Trực tiếp

Dung tích

 • 15 lít

 • 20 lít

 • 30 lít

 • Trên 30 lít

Bình tắm nóng lạnh

Khuyến mại giá sốc -22%

Công lắp đặt

2.390.000

3.090.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ARISTON SMC45E-VN
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt + 1 Phần Quà

2.390.000

2.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON STAR N15R ( 15 LÍT)
Khuyến mại giá sốc -22%

Công lắp đặt + 1 Phần Quà

2.790.000

3.600.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON STAR N30R ( 30 LÍT)
Khuyến mại giá sốc -27%

Công lắp đặt + 1 Phần Quà

2.690.000

3.090.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON SL20B 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -23%

Công lắp đặt

2.290.000

2.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON IM-4522E W/BLUE
Khuyến mại giá sốc -26%

Công lắp đặt + 1 Phần Quà

2.790.000

3.190.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL20
Khuyến mại giá sốc -27%

Công lắp đặt + 1 Phần Quà

2.400.000

3.290.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN15R 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -27%

Công lắp đặt + 1 Phần Quà

2.900.000

3.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN30R 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -34%

Công lắp đặt

3.290.000

4.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN30RS 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -25%

Công lắp đặt + 1 Phần Quà

2.690.000

3.590.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN15RS 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -28%

Công lắp đặt

3.190.000

4.490.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN15LUX 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt

3.590.000

4.590.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN30LUX 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -26%

Công lắp đặt

2.190.000

2.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON IM-4522E W/SILVER
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt

3.590.000

4.590.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON SL30QH
Khuyến mại giá sốc -13%

Công lắp đặt + 1 Phần Quà

3.590.000

4.150.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL30B
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt

4.490.000

5.150.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SLE30QH
Khuyến mại giá sốc -15%

Công lắp đặt

3.230.000

3.800.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON Pro-R 40 SH
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt

3.390.000

3.950.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON Pro-R 50 V
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt

3.390.000

3.950.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON Pro-R 50 SH
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt

6.840.000

7.800.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON Pro-R 100 H
Khuyến mại giá sốc -11%

Công lắp đặt

4.690.000

5.300.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON Pro-R 80 V
Khuyến mại giá sốc -11%

Công lắp đặt

4.690.000

5.300.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON Pro-R 80 H
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt

6.840.000

7.800.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON Pro-R 100 V
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt

10.750.000

11.950.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON TI 150 H
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt

10.750.000

11.950.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON TI 150/L
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt

8.390.000

9.350.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON TI 120/L
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt

14.700.000

16.350.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON TI 200/L
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt

14.700.000

16.350.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON TI 200 H
Xem thêm sản phẩm