Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

 • Ariston

 • Electrolux

 • Ferroli

 • Funiki

 • Kangaroo

 • Midea

 • Picenza

 • Rossi

Bơm trợ lực

 • Không

Tính năng

 • Gián tiếp

 • Năng lượng mặt trời

 • Trực tiếp

Dung tích

 • 15 lít

 • 20 lít

 • 30 lít

 • Trên 30 lít

Bình tắm nóng lạnh

Khuyến mại giá sốc -8%

Công lắp đặt và 300.000đ tiền mặt

3.290.000

3.600.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON STAR N30R ( 30 LÍT)
Khuyến mại giá sốc -15%

Công lắp đặt

1.990.000

2.360.000 BÌNH NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ELECTROLUX EWE351AX-SW
Khuyến mại giá sốc -23%

Công lắp đặt

2.890.000

3.790.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP30 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt và 900.000đ tiền mặt

4.790.000

5.500.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL 30 QH FE - MT ( 30LÍT)
Khuyến mại giá sốc -16%

Công lắp đặt

3.590.000

4.290.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP31S 31 LÍT
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt và 900.000đ tiền mặt

4.790.000

5.590.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON SL30QH
Khuyến mại giá sốc -37%

Công lắp đặt

2.490.000

3.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI DI 30L
Khuyến mại giá sốc -41%

Công lắp đặt

2.150.000

2.690.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI HQ 30L
Khuyến mại giá sốc -6%

Công lắp đặt và 900.000đ tiền mặt

4.790.000

5.150.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL30B
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt và 900.000đ tiền mặt

5.590.000

6.150.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SLE30QH
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

2.890.000

3.190.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO ME 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -8%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

3.190.000

3.490.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO TE 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -8%

Công lắp đặt và 200.000đ

3.190.000

3.500.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO AE 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt

3.390.000

3.980.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI SE 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -17%

Công lắp đặt và 300.000đ tiền mặt

3.290.000

3.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN30R 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt và 600.000đ tiền mặt

4.290.000

4.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN30RS 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

3.290.000

3.690.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI TE 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt và 600.000đ tiền mặt

4.690.000

5.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN30LUX 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -11%

Công lắp đặt

2.650.000

2.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI CUBO 30L
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt

2.800.000

3.190.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI CUBO E 30L
Khuyến mại giá sốc -15%

Công lắp đặt

3.190.000

3.780.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI AE 30 LÍT