Cơ Sở 1: 0543.526046

Chọn hãng

 • Ariston

 • Electrolux

 • Ferroli

 • Funiki

 • Kangaroo

 • Midea

 • Picenza

 • Rossi

Bơm trợ lực

 • Không

Tính năng

 • Gián tiếp

 • Năng lượng mặt trời

 • Trực tiếp

Dung tích

 • 15 lít

 • 20 lít

 • 30 lít

 • Trên 30 lít

Bình tắm nóng lạnh

Khuyến mại giá sốc -8%

Công lắp đặt + 1 Phần Quà

3.290.000

3.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI DI 30L
Khuyến mại giá sốc -24%

Công lắp đặt + 1 Phần Quà

2.850.000

3.790.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP30 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -22%

Công lắp đặt + 1 Phần Quà

2.790.000

3.600.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON STAR N30R ( 30 LÍT)
Khuyến mại giá sốc -26%

Công lắp đặt + 1 Phần Quà

2.700.000

3.690.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI HQ 30L
Khuyến mại giá sốc -16%

Công lắp đặt + 1 Phần Quà

3.590.000

4.290.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FUNIKI HP31S 31 LÍT
Khuyến mại giá sốc -27%

Công lắp đặt + 1 Phần Quà

2.900.000

3.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN30R 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -34%

Công lắp đặt

3.290.000

4.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN30RS 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt

3.590.000

4.590.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON AN30LUX 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt

3.590.000

4.590.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG ARISTON SL30QH
Khuyến mại giá sốc -13%

Công lắp đặt + 1 Phần Quà

3.590.000

4.150.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SL30B
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt

4.490.000

5.150.000 BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP ARISTON SLE30QH
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt

3.120.000

3.980.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI SE 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt trị giá: 200.000đ

3.470.000

3.860.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI DUETTO ME 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -11%

Công lắp đặt trị giá: 200.000đ

2.650.000

2.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI CUBO 30L
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt trị giá: 200.000đ

2.800.000

3.190.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI CUBO E 30L
Khuyến mại giá sốc -18%

Công lắp đặt

2.590.000

3.190.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO ME 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -24%

Công lắp đặt

2.640.000

3.490.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO TE 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt

2.790.000

3.500.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO AE 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt

2.950.000

3.750.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO SI 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -19%

Công lắp đặt

3.030.000

3.780.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI AE 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -23%

Công lắp đặt

2.290.000

2.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG Electrolux EWE351AXSW
Khuyến mại giá sốc -28%

Công lắp đặt

2.490.000

3.490.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG Electrolux EWE451AXSW
Khuyến mại giá sốc -27%

Công lắp đặt

2.690.000

3.690.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG Electrolux EWE601AXSW
Khuyến mại giá sốc -25%

Công lắp đặt

2.590.000

3.490.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG Electrolux EWE-351BX
Khuyến mại giá sốc -23%

Công lắp đặt

3.190.000

4.190.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG Electrolux EWE-601BX
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt

3.990.000

4.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG Electrolux EWE-451BA
Khuyến mại giá sốc -19%

Công lắp đặt

4.190.000

5.190.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG Electrolux EWE-601BA