Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

  • Kangaroo

  • Midea

  • Panasonic

  • Philips

Bình đun siêu tốc

Khuyến mại giá sốc -18%

Áo mưa cao cấp

1.050.000

1.290.000 Ấm siêu tốc Philips HD4646 1.5 lít
Khuyến mại giá sốc -27%

Áo mưa cao cấp

500.000

690.000 Ấm siêu tốc Philips HD9303 1.2 lít
Khuyến mại giá sốc -15%

Áo mưa cao cấp

750.000

890.000 Bình đun Ấm siêu tốc Philips HD9334 1.5 lít