Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

  • Kangaroo

  • Midea

  • Panasonic

  • Philips

  • Sanaky

Bình đun siêu tốc

Khuyến mại giá sốc -16%

giao hàng tại nhà

790.000

950.000 BÌNH SIÊU TỐC MIDEA MK-317DR 1.7 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

giao hàng tại nhà

790.000

950.000 BÌNH SIÊU TỐC MIDEA MK-317DB 1.7 LÍT
Khuyến mại giá sốc -13%

giao hàng tại nhà

740.000

860.000 BÌNH SIÊU TỐC MIDEA MK-17D 1.7 LÍT
Khuyến mại giá sốc -20%

giao hàng tại nhà

390.000

490.000 BÌNH SIÊU TỐC MIDEA MK-15D 1.5 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

giao hàng tại nhà

490.000

590.000 BÌNH SIÊU TỐC MIDEA MK-15DJ 1.5 LÍT
Khuyến mại giá sốc -14%

giao hàng tại nhà

350.000

410.000 BÌNH SIÊU TỐC MIDEA MK-17SC 1.7 LÍT
Khuyến mại giá sốc -22%

giao hàng tại nhà

410.000

530.000 BÌNH SIÊU TỐC MIDEA MK-17SS 1.7 LÍT