Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

  • Kangaroo

  • Midea

  • Panasonic

  • Philips

  • Sanaky

Bình đun siêu tốc

Khuyến mại giá sốc -25%

giao hàng tại nhà

290.000

390.000 BÌNH SIÊU TỐC KANGAROO KG339 1.8 LÍT
Khuyến mại giá sốc -61%

giao hàng tại nhà

150.000

390.000 BÌNH SIÊU TỐC KANGAROO KG338 1.8 LÍT
Khuyến mại giá sốc -24%

giao hàng tại nhà

250.000

330.000 BÌNH SIÊU TỐC KANGAROO KG335 1.5 LÍT
Khuyến mại giá sốc -34%

giao hàng tại nhà

210.000

320.000 BÌNH SIÊU TỐC KANGAROO KG336 1.5 LÍT