Cơ Sở 1: 02343.526046

Khung treo tivi

Khuyến mại giá sốc -21%

chưa tính công lắp đặt

150.000

190.000 Khung treo Tivi 19-40 inch Cố định
Khuyến mại giá sốc -31%

chưa tính công lắp đặt

200.000

290.000 Khung treo Tivi 19-40 inch Nghiêng
Khuyến mại giá sốc -20%

chưa tính công lắp đặt

200.000

250.000 Khung treo Tivi 42-65 inch Cố định
Khuyến mại giá sốc -16%

chưa tính công lắp đặt

250.000

300.000 Khung treo Tivi 42 - 65 inch Nghiêng
Khuyến mại giá sốc -16%

chưa tính công lắp đặt

250.000

300.000 Khung treo Tivi 19-40 inch Xoay
Khuyến mại giá sốc -14%

chưa tính công lắp đặt

300.000

350.000 Khung treo Tivi 42-65 inch Xoay