Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

  • [Asanzo]

  • [JipLai]

  • [Kalite]

  • [Panasonic]

  • [Sharp]

  • [Sunhouse]

  • [Toshiba]

Cách lấy nước

  • Bơm điện tử

  • Bơm tay

Bình Thủy Điện

Khuyến mại giá sốc -28%

100.000đ tiền mặt + Công lắp đặt

1.860.000

2.600.000 BÌNH THỦY ĐIỆN SHARP KP-Y40PV 4 LÍT
Khuyến mại giá sốc -25%

50.000đ tiền mặt + Công lắp đặt

1.190.000

1.590.000 BÌNH THỦY ĐIỆN SUNHOUSE SHD-1542 4,2 Lít
Khuyến mại giá sốc -31%

50.000đ tiền mặt + Công lắp đặt

1.090.000

1.590.000 BÌNH THỦY ĐIỆN SUNHOUSE SHD-1535 3,5 Lít
Khuyến mại giá sốc -25%

40.000đ tiền mặt

900.000

1.200.000 BÌNH THỦY ĐIỆN SHARP KP-36SV 3.6 lít

50.000đ tiền mặt

990.000

11 BÌNH THỦY ĐIỆN SHARP KP-30SV RL2.9 LÍT
Khuyến mại giá sốc -20%

50.000đ tiền mặt

1.680.000

2.100.000 BÌNH THỦY ĐIỆN PANASONIC NC-EG3000CSY - 3LÍT
Khuyến mại giá sốc -13%

50.000đ tiền mặt

1.990.000

2.290.000 BÌNH THỦY ĐIỆN PANASONIC NC-EG4000CSY - 4LÍT
Khuyến mại giá sốc -24%

50.000đ tiền mặt + Công lắp đặt

2.270.000

2.990.000 BÌNH THỦY ĐIỆN TOSHIBA PLK-45SF(WT)VN 4.5L
Khuyến mại giá sốc -28%

50.000đ tiền mặt

1.000.000

1.390.000 BÌNH THỦY ĐIỆN SHARP KP-20BTV 1.7 LÍT
Khuyến mại giá sốc -26%

50.000đ tiền mặt

1.170.000

1.590.000 BÌNH THỦY ĐIỆN SHARP KP-31BTV 2.8 LÍT
Khuyến mại giá sốc -19%

50.000đ tiền mặt

890.000

1.100.000 BÌNH THỦY ĐIỆN SHARP KP-A28SV 2.8 LÍT
Khuyến mại giá sốc -23%

50.000đ tiền mặt

1.530.000

1.990.000 BÌNH THỦY ĐIỆN SHARP KP-Y32P 3 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

50.000đ tiền mặt

1.690.000

1.990.000 BÌNH THỦY ĐIỆN PANASONIC NC-EG2200CSY 2.2 LÍT
Khuyến mại giá sốc -12%

50.000đ tiền mặt

690.000

790.000 BÌNH THỦY ĐIỆN ASANZO HP-4215 4.6 LÍT
Khuyến mại giá sốc -24%

Công lắp đặt

1.200.000

1.590.000 BÌNH THỦY ĐIỆN JIPLAI JL-608 4 LÍT