Cơ Sở 1: 02343.526046

 » Phụ kiện » Dây HDMI

Dây HDMI

Khuyến mại giá sốc -30%

70.000

100.000 DÂY CÁP HDMI 1.5M
Khuyến mại giá sốc -33%

100.000

150.000 DÂY CÁP HDMI 3.0 m
Khuyến mại giá sốc -25%

150.000

200.000 DÂY CÁP HDMI 5.0 m
Khuyến mại giá sốc -24%

220.000

290.000 DÂY CÁP HDMI 10 m
Khuyến mại giá sốc -25%

290.000

390.000 DÂY CÁP HDMI 15 m
Khuyến mại giá sốc -22%

350.000

450.000 DÂY CÁP HDMI 20 m
Khuyến mại giá sốc -18%

450.000

550.000 DÂY CÁP HDMI 25 m
Khuyến mại giá sốc -20%

550.000

690.000 DÂY CÁP HDMI 30 m