Cơ Sở 1: 0543.526046

Nơi sản xuất

 • Indonesia

 • Malaysia

 • Nhật Bản

 • Thái Lan

 • Trung Quốc

 • Việt Nam

Máy nén Inverter

 • Không

Chọn hãng

 • Aqua (Sanyo)

 • Electrolux

 • Funiki

 • Hitachi

 • Iternational

 • LG

 • Midea

 • Mitsubishi

 • Panasonic

 • Samsung

 • Sharp

 • Toshiba

Chọn mức giá

 • Dưới 5 triệu

 • Trên 10 triệu

 • Từ 5tr - 7tr

 • Từ 7tr - 10tr

Kiểu tủ

 • 3 Cửa

 • 4 Cửa

 • 5 Cửa

 • 6 Cửa

 • Mini

 • Ngăn đá dưới

 • Ngăn đá trên

 • Tủ lớn - Side by side

Dung tích

 • Dưới 120 lít

 • Trên 450 lít

 • Từ 120 - 150 lít

 • Từ 150 - 300 lít

 • Từ 300 - 450 lít

Tủ lạnh

Mới

Khuyến mại giá sốc -12%

Giảm 300.000đ và 2 phần quà

6.490.000

7.400.000 TỦ LẠNH TOSHIBA GR-M25VBZ-DS 186 LÍT

Mới

Khuyến mại giá sốc -12%

Giảm 400.000đ và 2 phần quà

7.790.000

8.900.000 TỦ LẠNH TOSHIBA INVERTER GR-M28VBZ-S 226 LÍT

Mới

Khuyến mại giá sốc -12%

Giảm 400.000đ và 2 phần quà

7.790.000

8.900.000 TỦ LẠNH TOSHIBA INVERTER GR-M28VBZ-DS 226 LÍT

Mới

Khuyến mại giá sốc -12%

Giảm 300.000đ và 2 phần quà

7.790.000

8.900.000 TỦ LẠNH TOSHIBA INVERTER GR-M28VUBZ-UB 226 LÍT

Mới

Khuyến mại giá sốc -12%

Giảm 300.000đ và 2 phần quà

7.790.000

8.900.000 TỦ LẠNH TOSHIBA INVERTER GR-M28VUBZ-UK 226 LÍT
Khuyến mại giá sốc -12%

Giảm 300.000đ và 2 phần quà

6.490.000

7.400.000 TỦ LẠNH TOSHIBA GR-M25VBZ-S 186 LÍT
Khuyến mại giá sốc -13%

Giảm 300.000đ và 2 phần quà

6.490.000

7.490.000 TỦ LẠNH TOSHIBA GR-M25VMBZ 186 LÍT
Khuyến mại giá sốc -12%

Giảm 300.000đ và 2 phần quà

7.790.000

8.900.000 TỦ LẠNH TOSHIBA GR-M28VHBZ 226 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

Giảm 500.000đ và 2 phần quà

9.990.000

11.990.000 TỦ LẠNH TOSHIBA GR-MG36VUBZ 305 LÍT
Khuyến mại giá sốc -14%

Giảm 500.000đ và 2 phần quà

11.490.000

13.490.000 TỦ LẠNH TOSHIBA GR-MG39VUBZ 330 LÍT
Khuyến mại giá sốc -4%

Nồi cơm Midea và 2 Phần Quà

15.690.000

16.490.000 TỦ LẠNH TOSHIBA GR-HG52VDZ
Khuyến mại giá sốc -5%

Nồi cơm Midea và 2 Phần Quà

16.790.000

17.790.000 TỦ LẠNH TOSHIBA GR-HG55VDZ
Khuyến mại giá sốc -7%

Nồi cơm Midea và 2 Phần Quà

9.390.000

10.100.000 TỦ LẠNH TOSHIBA GR-T39VUBZ (DS)
Khuyến mại giá sốc -3%

2 Phần Quà

8.590.000

8.900.000 TỦ LẠNH TOSHIBA GR-T36VUBZ (DS)
Khuyến mại giá sốc -12%

2 Phần Quà

11.900.000

12.600.000 TỦ LẠNH TOSHIBA GR-TG41VPDZ(XK)
Khuyến mại giá sốc -7%

2 Phần Quà

12.990.000

14.000.000 TỦ LẠNH TOSHIBA GR-TG46VPDZ
Khuyến mại giá sốc -5%

Nồi cơm Midea và 2 Phần Quà

17.590.000

18.600.000 TỦ LẠNH TOSHIBA GR-WG58VDAZ 546 LÍT
Khuyến mại giá sốc -5%

2 Phần Quà

18.190.000

19.300.000 TỦ LẠNH TOSHIBA GR-WG66VDAZ 600 LÍT
Khuyến mại giá sốc -4%

Nồi cơm Midea và 2 Phần Quà

17.590.000

18.500.000 TỦ LẠNH TOSHIBA WG58VDA(GG) 546 LÍT
Khuyến mại giá sốc -5%

2 Phần Quà

18.190.000

19.300.000 TỦ LẠNH TOSHIBA WG66VDA(GG) 600 LÍT