Cơ Sở 1: 02343.526046

Loại dàn lạnh

 • Dàn lạnh đồng

 • Dàn lạnh nhôm

Chọn hãng

 • Alaska

 • Funiki

 • Hòa Phát

 • IXOR

 • Kangaroo

 • Midea

 • Sanaky

Nơi sản xuất

 • Trung Quốc

 • Việt Nam

Chọn mức giá

 • Dưới 6 triệu

 • Trên 10 triệu

 • Từ 6 triệu đến 10 triệu

Tính năng

 • 1 Cửa

 • 1 Ngăn

 • 2 Cửa

 • 2 Ngăn

 • 3 Cửa

 • Có đông tuyết

 • Làm lạnh nhanh

Tủ Đông

Khuyến mại giá sốc -19%

500.000 tiền mặt

6.190.000

7.690.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2899W1
Khuyến mại giá sốc -15%

500.000đ tiền mặt

6.690.000

7.900.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-3699A1
Khuyến mại giá sốc -3%

600.000đ tiền mặt

6.690.000

6.900.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-3699W1
Khuyến mại giá sốc -6%

500.000đ tiền mặt

6.990.000

7.490.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-4099A1
Khuyến mại giá sốc -8%

600.000đ tiền mặt

6.990.000

7.650.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-4099W1
Khuyến mại giá sốc -20%

500.000đ tiền mặt

5.590.000

6.990.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2299A1 220 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

500.000đ tiền mặt

5.890.000

6.990.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2599A1 250 LÍT
Khuyến mại giá sốc -9%

500.000đ tiền mặt

5.590.000

6.150.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2299W1 220 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

500.000đ tiền mặt

5.890.000

6.990.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2599W1 250 LÍT
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

13.690.000

16.890.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-8088K 800 LÍT
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

5.200.000

6.390.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-285W2 280 LÍT
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

6.090.000

7.490.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-182K 180 LÍT
Khuyến mại giá sốc -17%

500.000 đ tiền mặt

6.190.000

7.500.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH 2899A1
Khuyến mại giá sốc -10%

Giao hàng tại nhà

4.360.000

4.890.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-225HY2 225 LÍT
Khuyến mại giá sốc -17%

Giao hàng tại nhà

6.390.000

7.790.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-282K 280 LÍT
Khuyến mại giá sốc -17%

Giao hàng tại nhà

8.090.000

9.790.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-482K 480 LÍT
Khuyến mại giá sốc -17%

Giao hàng tại nhà

4.820.000

5.850.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-255A2
Khuyến mại giá sốc -27%

Giao hàng tại nhà

6.750.000

9.290.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH 302VNM
Khuyến mại giá sốc -12%

Giao hàng tại nhà

31.890.000

36.590.000 TỦ ĐÔNG CÔNG NGHIỆP INOX SANAKY VH-6099HP 600 LÍT
Khuyến mại giá sốc -17%

Giao hàng tại nhà

11.490.000

13.890.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-868HY2 860 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

16.590.000

19.590.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-1199HY 1100 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

5.850.000

6.990.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-405W2
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

8.390.000

9.990.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-568HY2 560 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

9.860.000

11.790.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-668HY2 660 LÍT
Khuyến mại giá sốc -14%

Giao hàng tại nhà

15.390.000

17.990.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-1168HY2 1100 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

19.990.000

23.890.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-1368HY2 1300 LÍT
Khuyến mại giá sốc -17%

Giao hàng tại nhà

8.190.000

9.890.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-568W2 560 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

9.490.000

11.280.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-668W2 660 LÍT
Khuyến mại giá sốc -17%

Giao hàng tại nhà

5.190.000

6.290.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-365A2
Xem thêm sản phẩm