Cơ Sở 1: 02343.526046

Loại dàn lạnh

 • Dàn lạnh đồng

 • Dàn lạnh nhôm

Chọn hãng

 • Alaska

 • Funiki

 • Hòa Phát

 • IXOR

 • Kangaroo

 • Midea

 • Sanaky

Nơi sản xuất

 • Trung Quốc

 • Việt Nam

Chọn mức giá

 • Dưới 6 triệu

 • Trên 10 triệu

 • Từ 6 triệu đến 10 triệu

Tính năng

 • 1 Cửa

 • 1 Ngăn

 • 2 Cửa

 • 2 Ngăn

 • 3 Cửa

 • Có đông tuyết

 • Làm lạnh nhanh

Tủ Đông

Khuyến mại giá sốc -20%

1000.000đ tiền mặt

7.190.000

9.000.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG388C2
Khuyến mại giá sốc -18%

1000.000đ tiền mặt

7.590.000

9.360.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG418C2
Khuyến mại giá sốc -28%

Giao hàng tại nhà

5.550.000

7.800.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG236C2
Khuyến mại giá sốc -24%

500.000đ tiền mặt

6.190.000

8.160.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG268C2
Khuyến mại giá sốc -19%

500.000đ tiền mặt

8.200.000

10.200.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG468C2
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

5.450.000

6.490.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG292C1
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

4.990.000

5.890.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG235C1
Khuyến mại giá sốc -29%

Giao hàng tại nhà

5.390.000

7.680.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG298C1
Khuyến mại giá sốc -28%

Giao hàng tại nhà

6.050.000

8.520.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG298C2
Khuyến mại giá sốc -29%

Giao hàng tại nhà

9.750.000

13.920.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG668C1
Khuyến mại giá sốc -29%

Giao hàng tại nhà

11.350.000

16.200.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG699C1
Khuyến mại giá sốc -29%

Giao hàng tại nhà

5.950.000

8.400.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG296C2
Khuyến mại giá sốc -30%

Giao hàng tại nhà

11.550.000

16.560.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG688C2
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

13.100.000

15.500.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG688A2
Khuyến mại giá sốc -29%

Giao hàng tại nhà

9.850.000

14.040.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG566C2
Khuyến mại giá sốc -30%

Giao hàng tại nhà

9.950.000

14.280.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG699A1
Khuyến mại giá sốc -28%

Giao hàng tại nhà

5.290.000

7.440.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG292A1
Khuyến mại giá sốc -30%

Giao hàng tại nhà

8.590.000

12.300.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG668A1