Cơ Sở 1: 02343.526046

Loại dàn lạnh

 • Dàn lạnh đồng

 • Dàn lạnh nhôm

Chọn hãng

 • Alaska

 • Funiki

 • Hòa Phát

 • IXOR

 • Kangaroo

 • Midea

 • Sanaky

Nơi sản xuất

 • Trung Quốc

 • Việt Nam

Chọn mức giá

 • Dưới 6 triệu

 • Trên 10 triệu

 • Từ 6 triệu đến 10 triệu

Tính năng

 • 1 Cửa

 • 1 Ngăn

 • 2 Cửa

 • 2 Ngăn

 • 3 Cửa

 • Có đông tuyết

 • Làm lạnh nhanh

Tủ Đông

Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

6.590.000

7.900.000 Trả góp 0% TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-4568N - 450L
Khuyến mại giá sốc -20%

Giao hàng tại nhà

4.790.000

5.990.000 Trả góp 0% TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-2567/2567N - 170L
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

6.490.000

7.990.000 Trả góp 0% TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-4567N - 450L
Khuyến mại giá sốc -14%

Giao hàng tại nhà

7.590.000

8.900.000 Trả góp 0% TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-5067N - 500 LÍT
Khuyến mại giá sốc -13%

Giao hàng tại nhà

7.790.000

8.990.000 Trả góp 0% TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-5068N - 500L
Khuyến mại giá sốc -8%

Giao hàng tại nhà

4.590.000

4.990.000 Trả góp 0% TỦ ĐÔNG ALASKA BD-200- 200l
Khuyến mại giá sốc -13%

Giao hàng tại nhà

5.190.000

5.990.000 Trả góp 0% TU-DONG-ALASKA-BD-300-300l
Khuyến mại giá sốc -8%

Giao hàng tại nhà

6.290.000

6.900.000 Trả góp 0% TU-DONG-ALASKA-BD-400-400l
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

4.990.000

5.990.000 Trả góp 0% TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-2568N - 250L
Khuyến mại giá sốc -23%

Giao hàng tại nhà

5.290.000

6.900.000 Trả góp 0% TU-DONG-ALASKA-BD-200C-200l
Khuyến mại giá sốc -20%

Giao hàng tại nhà

5.590.000

6.990.000 Trả góp 0% TU-DONG-ALASKA-BD-300C-300l
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

7.490.000

8.990.000 Trả góp 0% TU-DONG-ALASKA-BD-400C-400l
Khuyến mại giá sốc -19%

Giao hàng tại nhà

5.390.000

6.690.000 Trả góp 0% TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-3567/3567N - 270L
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

5.590.000

6.590.000 Trả góp 0% TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-3568/3568N - 300L