Cơ Sở 1: 02343.526046

Loại dàn lạnh

 • Dàn lạnh đồng

 • Dàn lạnh nhôm

Chọn hãng

 • Alaska

 • Funiki

 • Hòa Phát

 • IXOR

 • Kangaroo

 • Midea

 • Sanaky

Nơi sản xuất

 • Trung Quốc

 • Việt Nam

Chọn mức giá

 • Dưới 6 triệu

 • Trên 10 triệu

 • Từ 6 triệu đến 10 triệu

Tính năng

 • 1 Cửa

 • 1 Ngăn

 • 2 Cửa

 • 2 Ngăn

 • 3 Cửa

 • Có đông tuyết

 • Làm lạnh nhanh

Tủ Đông

Khuyến mại giá sốc -13%

Giảm 400.000

3.890.000

4.500.000 Trả góp 0% TỦ ĐÔNG FUNIKI HCF-100
Khuyến mại giá sốc -14%

Giảm 400.000

4.790.000

5.590.000 TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT HCF-335S1PĐ
Khuyến mại giá sốc -19%

Giảm 500.000

6.190.000

7.690.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2899W1
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

5.450.000

6.490.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG292C1
Khuyến mại giá sốc -15%

Giảm 500.000

6.690.000

7.900.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-3699A1
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

4.990.000

5.890.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG235C1
Khuyến mại giá sốc -3%

Giảm 600.000

6.690.000

6.900.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-3699W1
Khuyến mại giá sốc -6%

Giảm 500.000

6.990.000

7.490.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-4099A1
Khuyến mại giá sốc -29%

Giao hàng tại nhà

5.450.000

7.680.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG298C1
Khuyến mại giá sốc -8%

Giảm 600.000

6.990.000

7.650.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-4099W1
Khuyến mại giá sốc -28%

Giao hàng tại nhà

6.050.000

8.520.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG298C2
Khuyến mại giá sốc -20%

Giảm Thêm 500.000đ

7.190.000

9.000.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG388C2
Khuyến mại giá sốc -18%

Giảm Thêm 500.000đ

7.590.000

9.360.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG418C2
Khuyến mại giá sốc -28%

Giao hàng tại nhà

5.550.000

7.800.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG236C2
Khuyến mại giá sốc -24%

Giảm Thêm 500.000đ

6.190.000

8.160.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG268C2
Khuyến mại giá sốc -19%

Giảm Thêm 500.000đ

8.200.000

10.200.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG468C2
Khuyến mại giá sốc -20%

Giảm 500.000

5.590.000

6.990.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2299A1 220 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

Giảm 500.000

5.890.000

6.990.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2599A1 250 LÍT
Khuyến mại giá sốc -9%

Giảm 500.000

5.590.000

6.150.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2299W1 220 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

Giảm 500.000

5.890.000

6.990.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2599W1 250 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

4.750.000

5.590.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-225W2 225 LÍT
Khuyến mại giá sốc -19%

Giao hàng tại nhà

8.890.000

10.980.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-5699W1 560 LÍT
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

13.690.000

16.890.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-8088K 800 LÍT
Khuyến mại giá sốc -12%

Giao hàng tại nhà

4.650.000

5.290.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-255HY2 250 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

4.990.000

5.990.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-255W2 250 LÍT
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

5.200.000

6.390.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-285W2 280 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

4.990.000

5.990.000 Trả góp 0% TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-2568N - 250L
Khuyến mại giá sốc -25%

Giao hàng tại nhà

4.390.000

5.900.000 TỦ ĐÔNG MIDEA MD-185C(N) 138 LÍT
Khuyến mại giá sốc -20%

Giao hàng tại nhà

4.690.000

5.890.000 Trả góp 0% TỦ ĐÔNG MIDEA MD-255C(N) 194 LÍT
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

5.600.000

6.900.000 Trả góp 0% TỦ ĐÔNG MIDEA MD-315C(N) 240 LÍT
Xem thêm sản phẩm