Cơ Sở 1: 0543.526046

Loại dàn lạnh

 • Dàn lạnh đồng

 • Dàn lạnh nhôm

Chọn hãng

 • Alaska

 • Funiki

 • IXOR

 • Kangaroo

 • Midea

 • Sanaky

Nơi sản xuất

 • Trung Quốc

 • Việt Nam

Chọn mức giá

 • Dưới 6 triệu

 • Trên 10 triệu

 • Từ 6 triệu đến 10 triệu

Tính năng

 • 1 Cửa

 • 1 Ngăn

 • 2 Cửa

 • 2 Ngăn

 • 3 Cửa

 • Có đông tuyết

 • Làm lạnh nhanh

Tủ Đông

Khuyến mại giá sốc -25%

Giao hàng tại nhà

4.390.000

5.900.000 TỦ ĐÔNG MIDEA MD-185C(N) 138 LÍT
Khuyến mại giá sốc -20%

Giao hàng tại nhà

4.690.000

5.890.000 TỦ ĐÔNG MIDEA MD-255C(N) 194 LÍT
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

5.600.000

6.900.000 TỦ ĐÔNG MIDEA MD-315C(N) 240 LÍT
Khuyến mại giá sốc -13%

Giao hàng tại nhà

5.990.000

6.900.000 TỦ ĐÔNG MIDEA MD-237C(N) 182 LÍT
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

5.600.000

6.900.000 TỦ ĐÔNG MIDEA MD-350C(N) 269 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

4.950.000

5.890.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2299A1 220 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

4.990.000

5.890.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG235C1
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

4.750.000

5.590.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-225W2 225 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

5.450.000

6.490.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG292C1
Khuyến mại giá sốc -30%

Giao hàng tại nhà

6.550.000

9.360.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG418C2
Khuyến mại giá sốc -12%

Giao hàng tại nhà

4.650.000

5.290.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-255HY2 250 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

4.990.000

5.990.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-255W2 250 LÍT
Khuyến mại giá sốc -19%

Giao hàng tại nhà

5.390.000

6.690.000 TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-3567/3567N - 270L
Khuyến mại giá sốc -29%

Giao hàng tại nhà

5.750.000

8.160.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG268C2
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

5.200.000

6.390.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-285W2 280 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

4.990.000

5.990.000 TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-2568N - 250L
Khuyến mại giá sốc -11%

Giao hàng tại nhà

4.750.000

5.390.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2299HY2 220 LÍT
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

6.090.000

7.490.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-182K 180 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

5.590.000

6.590.000 TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-3568/3568N - 300L
Khuyến mại giá sốc -27%

Giao hàng tại nhà

6.750.000

9.290.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH 302VNM
Khuyến mại giá sốc -28%

Giao hàng tại nhà

5.550.000

7.800.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG236C2
Khuyến mại giá sốc -29%

Giao hàng tại nhà

7.200.000

10.200.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG468C2
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

6.590.000

7.900.000 TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-4568N - 450L
Khuyến mại giá sốc -17%

Giao hàng tại nhà

5.190.000

6.290.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-365A2
Khuyến mại giá sốc -29%

Giao hàng tại nhà

5.450.000

7.680.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG298C1
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

5.390.000

6.590.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-365W2
Khuyến mại giá sốc -28%

Giao hàng tại nhà

6.050.000

8.520.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG298C2
Khuyến mại giá sốc -29%

Giao hàng tại nhà

6.350.000

9.000.000 TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN KANGAROO KG388C2
Khuyến mại giá sốc -12%

Giao hàng tại nhà

5.010.000

5.750.000 TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2599HY2 250 LÍT
Khuyến mại giá sốc -20%

Giao hàng tại nhà

4.790.000

5.990.000 TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-2567/2567N - 170L
Xem thêm sản phẩm