Cơ Sở 1: 02343.526046

Sản xuất

 • Ấn Độ

 • China

 • Malaysia

 • Thái Lan

 • Việt Nam

Chọn hãng

 • Aroma

 • Asanzo

 • Cello

 • Chika

 • Daikio - Nakami

 • FujiE

 • Hanel

 • Kangaroo

 • Midea

 • Sumika

 • Sunhouse

Sản phẩm

 • Máy làm mát dân dụng

 • Máy làm mát nhà xưởng

 • Máy làm mát thương mại

 • Quạt điều hòa

Máy Làm Mát Không Khí

Khuyến mại giá sốc -17%

2 cục đá khô 399.000 đ

2.790.000

3.390.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D701
Khuyến mại giá sốc -29%

2 cục đá khô 399.000 đ

5.990.000

8.500.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D60
Khuyến mại giá sốc -25%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.390.000

5.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA DR26
Khuyến mại giá sốc -39%

2 cục đá khô 399.000 đ

5.000.000

8.300.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D500/IG50
Khuyến mại giá sốc -17%

2 cục đá khô 399.000 đ

9.690.000

11.800.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D70
Khuyến mại giá sốc -13%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.990.000

5.800.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D20
Khuyến mại giá sốc -21%

2 cục đá khô 399.000 đ

6.200.000

7.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D55A
Khuyến mại giá sốc -10%

2 cục đá khô 399.000 đ

6.090.000

6.790.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D-60
Khuyến mại giá sốc -19%

2 cục đá khô 399.000 đ

5.490.000

6.800.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA HP-50
Khuyến mại giá sốc -16%

2 cục đá khô 399.000 đ

6.590.000

7.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D600
Khuyến mại giá sốc -15%

2 cục đá khô 399.000 đ

10.590.000

12.600.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D90A
Khuyến mại giá sốc -23%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.990.000

6.500.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA HP-45
Khuyến mại giá sốc -19%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.290.000

5.300.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA HP-35
Khuyến mại giá sốc -25%

2 cục đá khô 399.000 đ

3.990.000

5.390.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA SM1500
Khuyến mại giá sốc -10%

2 cục đá khô 399.000 đ

10.600.000

11.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D9000
Khuyến mại giá sốc -32%

2 cục đá khô 399.000 đ

3.290.000

4.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D310
Khuyến mại giá sốc -39%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.190.000

6.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA JC4000
Khuyến mại giá sốc -25%

Phần quà trị giá 599.000đ

6.690.000

8.990.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA JC7500
Khuyến mại giá sốc -34%

2 cục đá khô 399.000 đ

10.990.000

16.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D1200
Khuyến mại giá sốc -9%

2 cục đá khô trị giá 399.000 đ

5.590.000

6.200.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D50A
Khuyến mại giá sốc -10%

Phần quà trị giá 490.000 đ

8.900.000

9.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D90