Cơ Sở 1: 02343.526046

Sản xuất

 • Ấn Độ

 • China

 • Malaysia

 • Thái Lan

 • Việt Nam

Chọn hãng

 • Aroma

 • Asanzo

 • Cello

 • Chika

 • Daikio - Nakami

 • FujiE

 • Hanel

 • Kangaroo

 • Midea

 • Sumika

 • Sunhouse

Sản phẩm

 • Máy làm mát dân dụng

 • Máy làm mát nhà xưởng

 • Máy làm mát thương mại

 • Quạt điều hòa

Máy Làm Mát Không Khí

Khuyến mại giá sốc -17%

2 cục đá khô 399.000 đ

2.790.000

3.400.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-1130A
Khuyến mại giá sốc -3%

2 cục đá khô 399.000 đ

2.690.000

2.800.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-800A
Khuyến mại giá sốc -18%

2 cục đá khô 399.000 đ

3.990.000

4.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-1500B
Khuyến mại giá sốc -21%

2 cục đá khô 399.000 đ

3.590.000

4.600.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-1300A
Khuyến mại giá sốc -34%

2 cục đá khô 399.000 đ

3.490.000

5.360.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-3000A
Khuyến mại giá sốc -16%

2 cục đá khô 399.000 đ

3.990.000

4.800.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI - DAIKIO NKM-3000B
Khuyến mại giá sốc -19%

2 cục đá khô 399.000 đ

5.790.000

7.200.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-5000B
Khuyến mại giá sốc -7%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.990.000

5.400.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI - DAIKIO NKM-5000A
Khuyến mại giá sốc -13%

2 cục đá khô 399.000 đ

4.690.000

5.400.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI - DAIKIO NKM-5000C
Khuyến mại giá sốc -25%

2 cục đá khô 399.000 đ

6.590.000

8.800.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI - DAIKIO NKM-7500A
Khuyến mại giá sốc -17%

2 cục đá khô 399.000 đ

5.590.000

6.800.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-2500B
Khuyến mại giá sốc -13%

2 cục đá khô 399.000 đ

2.590.000

2.990.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-1500A
Khuyến mại giá sốc -19%

2 cục đá khô 399.000 đ

9.690.000

12.000.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-10000A
Khuyến mại giá sốc -32%

2 cục đá khô trị giá 399.000 đ

7.990.000

11.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-12000A
Khuyến mại giá sốc -23%

2 cục đá khô trị giá 399.000 đ

7.590.000

9.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-7000B
Khuyến mại giá sốc -15%

2 Cục đá khô trị giá 390.000đ

3.790.000

4.500.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DKA-04000A
Khuyến mại giá sốc -12%

2 Cục đá khô trị giá 390.000đ

5.190.000

5.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-4500C
Khuyến mại giá sốc -12%

2 Cục đá khô trị giá 390.000đ

5.190.000

5.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIO DK-4500D
Khuyến mại giá sốc -8%

2 Cục đá khô trị giá 390.000đ

5.390.000

5.900.000 MAY-LAM-MAT-KHONG-KHI-DAIKIO-DK-5000D
Khuyến mại giá sốc -15%

2 Cục đá khô trị giá 390.000đ

5.490.000

6.500.000 MAY-LAM-MAT-KHONG-KHI-DAIKIO-DKA-06000A
Khuyến mại giá sốc -13%

2 Cục đá khô trị giá 390.000đ

5.990.000

6.900.000 MAY-LAM-MAT-KHONG-KHI-DAIKIO-DKA-06000B