Cơ Sở 1: 0543.526046

Chọn hãng

  • Alaska

  • Kangaroo

  • Midea

  • Sanyo

Loại máy

  • Lọc trực tiếp từ nguồn nước

  • Sử dụng bình

Hệ thống lọc nước

  • Không

Cây nước uống nóng lạnh

Khuyến mại giá sốc -11%

Giao hàng tại nhà

1.890.000

2.140.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG33TN
Khuyến mại giá sốc -14%

Giao hàng tại nhà

2.190.000

2.570.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG32N
Khuyến mại giá sốc -2%

Giao hàng tại nhà

4.790.000

4.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG43
Khuyến mại giá sốc -10%

Giao hàng tại nhà

3.550.000

3.950.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG41W
Khuyến mại giá sốc -10%

Giao hàng tại nhà

3.300.000

3.700.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG40N
Khuyến mại giá sốc -4%

Giao hàng tại nhà

6.890.000

7.200.000 MÁY LỌC NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG47
Khuyến mại giá sốc -10%

Giao hàng tại nhà

2.250.000

2.510.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG34C
Khuyến mại giá sốc -10%

Giao hàng tại nhà

3.150.000

3.520.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG37N
Khuyến mại giá sốc -10%

Giao hàng tại nhà

2.700.000

3.000.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG38N
Khuyến mại giá sốc -23%

Giao hàng tại nhà

2.990.000

3.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG34F
Khuyến mại giá sốc -27%

Giao hàng tại nhà

3.100.000

4.290.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG35N
Khuyến mại giá sốc -26%

Giao hàng tại nhà

3.690.000

4.990.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG36R
Khuyến mại giá sốc -24%

Giao hàng tại nhà

3.790.000

4.990.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG39B
Khuyến mại giá sốc -18%

Giao hàng tại nhà

4.790.000

5.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG44
Khuyến mại giá sốc -10%

Giao hàng tại nhà

4.500.000

5.050.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG46
Khuyến mại giá sốc -14%

Giao hàng tại nhà

4.190.000

4.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG42S
Khuyến mại giá sốc -14%

Giao hàng tại nhà

4.190.000

4.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG42P
Khuyến mại giá sốc -17%

Giao hàng tại nhà

5.790.000

6.990.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG47WD
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

5.790.000

6.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG49
Khuyến mại giá sốc -20%

Giao hàng tại nhà

7.090.000

8.900.000 MÁY LỌC NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG48