Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

  • Alaska

  • Kangaroo

  • Midea

  • Sanyo

Loại máy

  • Lọc trực tiếp từ nguồn nước

  • Sử dụng bình

Hệ thống lọc nước

  • Không

Cây nước uống nóng lạnh

Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt

3.500.000

3.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG36A3
Khuyến mại giá sốc -5%

Công lắp đặt

3.690.000

3.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG35A3
Khuyến mại giá sốc -7%

Công lắp đặt

3.790.000

4.100.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG32A3
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt

3.890.000

4.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG3340
Khuyến mại giá sốc -25%

Công lắp đặt

1.590.000

2.140.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG33TN
Khuyến mại giá sốc -18%

Công lắp đặt

2.100.000

2.570.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG32N

Công lắp đặt

4.890.000

4.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG43

Công lắp đặt

3.950.000

3.950.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG41W
Khuyến mại giá sốc -22%

Công lắp đặt

3.800.000

4.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG40N
Khuyến mại giá sốc -11%

Công lắp đặt

7.900.000

8.900.000 MÁY LỌC NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG47
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt

2.250.000

2.510.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG34C
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt

3.150.000

3.520.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG37N
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt

2.700.000

3.000.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG38N
Khuyến mại giá sốc -43%

Công lắp đặt

2.190.000

3.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG31
Khuyến mại giá sốc -23%

Công lắp đặt

2.990.000

3.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG34F
Khuyến mại giá sốc -27%

Công lắp đặt

3.100.000

4.290.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG35N
Khuyến mại giá sốc -26%

Công lắp đặt

3.690.000

4.990.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG36R
Khuyến mại giá sốc -24%

Công lắp đặt

3.790.000

4.990.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG39B
Khuyến mại giá sốc -18%

Công lắp đặt

4.790.000

5.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG44
Khuyến mại giá sốc -3%

Công lắp đặt

4.890.000

5.050.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG46
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt

4.190.000

4.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG42S
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt

4.190.000

4.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG42P
Khuyến mại giá sốc -16%

Công lắp đặt

5.790.000

6.900.000 MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG49
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt

7.090.000

8.900.000 MÁY LỌC NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH KANGAROO KG48