Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

 • Electrolux

 • Kangaroo

 • Midea

 • Panasonic

 • Philips

 • Sharp

 • Toshiba

Số người ăn

 • 1 - 2 người (Dưới 1 lít)

 • 2 - 4 người (1 - 1.5 lít)

 • 4 - 6 người (1.6 - 2 lít)

 • Trên 6 người (Trên 2 lít)

Loại nồi

 • Nồi cơm điện tử

 • Nồi cơm nắp gài

 • Nồi cơm nắp rời

Nơi sản xuất

 • Indonesia

 • Khác

 • Malaysia

 • Thái Lan

 • Trung Quốc

 • Việt Nam

Số mâm nhiệt

 • 1 mâm nhiệt

 • 2 mâm nhiệt

 • 3 mâm nhiệt

Tính năng

 • Hẹn giờ nấu

 • Nắp thoát hơi thông minh

Nồi cơm điện

Giao hàng tại nhà

1.100.000

1.200.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N1802V 1.8L

Giao hàng tại nhà

990.000

1.200.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N1800V 1.8L

Giao hàng tại nhà

1.250.000

1.300.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N191ETV 1.8L

Giao hàng tại nhà

990.000

1.250.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N182ETV 1.8L

Giao hàng tại nhà

1.250.000

1.450.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N181ETV 1.8L

Giao hàng tại nhà

1.000.000

1.290.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-19ETV 1.8L

Giao hàng tại nhà

1.190.000

1.290.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-18ETV 1.8L

Giao hàng tại nhà

990.000

1.130.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-11ETV 1L

Giao hàng tại nhà

1.650.000

1.750.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-R231STV 2.2L

Giao hàng tại nhà

1.400.000

1.500.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-R191STV 1.8L

Giao hàng tại nhà

2.900.000

3.200.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-1010V 10.0L

Giao hàng tại nhà

2.550.000

2.770.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-777V 7.0L

Giao hàng tại nhà

2.100.000

2.430.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-555V 5.0L

Giao hàng tại nhà

1.250.000

1.400.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-740V 3.8L

Giao hàng tại nhà

1.050.000

1.100.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-228V 2.8L

Giao hàng tại nhà

1.700.000

2.000.000 NỒI CƠM ĐIỆN TỬ SHARP KS-COM18V 1.8L

Giao hàng tại nhà

1.400.000

1.500.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-R19STV 1.8L

Giao hàng tại nhà

1.300.000

1.390.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-R181STV 1.8L

Giao hàng tại nhà

550.000

600.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-311V 1.1L

Giao hàng tại nhà

850.000

950.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-181TJV 1.8L

Giao hàng tại nhà

600.000

660.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-N317V 1.8L

Giao hàng tại nhà

650.000

700.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-215V 1.5L

Giao hàng tại nhà

1.100.000

1.290.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-231EV 2.2L

Giao hàng tại nhà

1.700.000

2.000.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-COM19V 1.8L

Giao hàng tại nhà

1.700.000

1.800.000 NỒI CƠM ĐIỆN TỬ SHARP KS-TH18 1.8L
Xem thêm sản phẩm