Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

 • Electrolux

 • Kangaroo

 • Midea

 • Panasonic

 • Philips

 • Sharp

 • Toshiba

Số người ăn

 • 1 - 2 người (Dưới 1 lít)

 • 2 - 4 người (1 - 1.5 lít)

 • 4 - 6 người (1.6 - 2 lít)

 • Trên 6 người (Trên 2 lít)

Loại nồi

 • Nồi cơm điện tử

 • Nồi cơm nắp gài

 • Nồi cơm nắp rời

Nơi sản xuất

 • Indonesia

 • Khác

 • Malaysia

 • Thái Lan

 • Trung Quốc

 • Việt Nam

Số mâm nhiệt

 • 1 mâm nhiệt

 • 2 mâm nhiệt

 • 3 mâm nhiệt

Tính năng

 • Hẹn giờ nấu

 • Nắp thoát hơi thông minh

Nồi cơm điện

Giao hàng tại nhà

1.190.000

1.590.000 NỒI CƠM ĐIỆN ELECTROLUX ERC2200 1.8L

Giao hàng tại nhà

1.690.000

1.990.000 NỒI CƠM ĐIỆN ELECTROLUX ERC6603W 1.8L

Giao hàng tại nhà

1.990.000

2.590.000 NỒI CƠM ĐIỆN ELECTROLUX ERC7603W 1.8L

Giao hàng tại nhà

990.000

1.190.000 NỒI CƠM ĐIỆN ELECTROLUX ERC2100 1.8L