Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

 • Electrolux

 • Kangaroo

 • Midea

 • Panasonic

 • Philips

 • Sharp

 • Toshiba

Số người ăn

 • 1 - 2 người (Dưới 1 lít)

 • 2 - 4 người (1 - 1.5 lít)

 • 4 - 6 người (1.6 - 2 lít)

 • Trên 6 người (Trên 2 lít)

Loại nồi

 • Nồi cơm điện tử

 • Nồi cơm nắp gài

 • Nồi cơm nắp rời

Nơi sản xuất

 • Indonesia

 • Khác

 • Malaysia

 • Thái Lan

 • Trung Quốc

 • Việt Nam

Số mâm nhiệt

 • 1 mâm nhiệt

 • 2 mâm nhiệt

 • 3 mâm nhiệt

Tính năng

 • Hẹn giờ nấu

 • Nắp thoát hơi thông minh

Nồi cơm điện

Khuyến mại giá sốc -12%

Áo mưa cao cấp

2.100.000

2.390.000 NỒI CƠM ĐIỆN PANASONIC SR-ZE185WRAM 1.8 LÍT
Khuyến mại giá sốc -9%

Áo mưa cao cấp

1.990.000

2.190.000 NỒI CƠM ĐIỆN PANASONIC SR-ZE105WRAM 1 LÍT
Khuyến mại giá sốc -17%

Áo mưa cao cấp

2.400.000

2.900.000 NỒI CƠM ĐIỆN PANASONIC SR-ZS185TRAM 1.8 LÍT
Khuyến mại giá sốc -10%

Áo mưa cao cấp

1.790.000

1.990.000 NỒI CƠM ĐIỆN PANASONIC SR-GA321LRA 3.2 LÍT
Khuyến mại giá sốc -21%

Áo mưa cao cấp

3.690.000

4.690.000 NỒI CƠM ĐIỆN PANASONIC SR-GA721WRA 7.2 LÍT
Khuyến mại giá sốc -21%

Áo mưa cao cấp

940.000

1.190.000 NỒI CƠM ĐIỆN PANASONIC SR-W22GSLRA 2.2 LÍT
Khuyến mại giá sốc -18%

Áo mưa cao cấp

890.000

1.090.000 NỒI CƠM ĐIỆN PANASONIC SR-W18GSLRA 1.8 LÍT
Khuyến mại giá sốc -18%

Áo mưa cao cấp

890.000

1.090.000 NỒI CƠM ĐIỆN PANASONIC SR-W18GSRRA 1.8 LÍT
Khuyến mại giá sốc -18%

Áo mưa cao cấp

890.000

1.090.000 NỒI CƠM ĐIỆN PANASONIC SR-W18GSARA 1.8 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

Áo mưa cao cấp

750.000

890.000 NỒI CƠM ĐIỆN PANASONIC SR-G06SGRA 0.6 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

Áo mưa cao cấp

750.000

890.000 NỒI CƠM ĐIỆN PANASONIC SR-G06SPRA 0.6 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

Áo mưa cao cấp

750.000

890.000 NỒI CƠM ĐIỆN PANASONIC SR-G06SRRA 0.6 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

Áo mưa cao cấp

750.000

890.000 NỒI CƠM ĐIỆN PANASONIC SR-G06SNRA 0.6 LÍT
Khuyến mại giá sốc -7%

Áo mưa cao cấp

2.490.000

2.690.000 Nồi cơm điện tử Toshiba RC-18NMFVN(WT) 1.8 lít
Khuyến mại giá sốc -19%

Áo mưa cao cấp

2.100.000

2.600.000 Nồi cơm điện tử Toshiba RC-10NMFVN(WT) 1.0 lít
Khuyến mại giá sốc -9%

Áo mưa cao cấp

600.000

660.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-N317V 1.8L
Khuyến mại giá sốc -7%

Áo mưa cao cấp

650.000

700.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-215V 1.5L
Khuyến mại giá sốc -14%

Áo mưa cao cấp

1.100.000

1.290.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-231EV 2.2L

Áo mưa cao cấp

1.100.000

1.200.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N1802V 1.8L
Khuyến mại giá sốc -17%

Áo mưa cao cấp

990.000

1.200.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N1800V 1.8L
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

990.000

1.190.000 NỒI CƠM ĐIỆN ELECTROLUX ERC2100 1.8L
Khuyến mại giá sốc -25%

Giao hàng tại nhà

1.190.000

1.590.000 NỒI CƠM ĐIỆN ELECTROLUX ERC2200 1.8L
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

1.690.000

1.990.000 NỒI CƠM ĐIỆN ELECTROLUX ERC6603W 1.8L
Khuyến mại giá sốc -23%

Giao hàng tại nhà

1.990.000

2.590.000 NỒI CƠM ĐIỆN ELECTROLUX ERC7603W 1.8L
Khuyến mại giá sốc -3%

Áo mưa cao cấp

1.250.000

1.300.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N191ETV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -20%

Áo mưa cao cấp

990.000

1.250.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N182ETV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -13%

Áo mưa cao cấp

1.250.000

1.450.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N181ETV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -22%

Áo mưa cao cấp

1.000.000

1.290.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-19ETV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -7%

Áo mưa cao cấp

1.190.000

1.290.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-18ETV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -12%

Áo mưa cao cấp

990.000

1.130.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-11ETV 1L
Xem thêm sản phẩm