Cơ Sở 1: 0543.526046

Chọn hãng

 • BlueStone

 • Comet

 • Electrolux

 • Elmich

 • Goldsun

 • HappyCook

 • Hitachi

 • Kangaroo

 • Midea

 • Panasonic

 • Pensonic

 • Sanyo

 • Sharp

 • Sunhouse

 • Toshiba

Số người ăn

 • 1 - 2 người (Dưới 1 lít)

 • 2 - 4 người (1 - 1.5 lít)

 • 4 - 6 người (1.6 - 2 lít)

 • Trên 6 người (Trên 2 lít)

Loại nồi

 • Nồi cơm điện tử

 • Nồi cơm nắp gài

 • Nồi cơm nắp rời

Nơi sản xuất

 • Indonesia

 • Thái Lan

 • Trung Quốc

 • Việt Nam

Số mâm nhiệt

 • 1 mâm nhiệt

 • 2 mâm nhiệt

 • 3 mâm nhiệt

Tính năng

 • Hẹn giờ nấu

 • Nắp thoát hơi thông minh

Nồi cơm điện

Khuyến mại giá sốc -6%

1 Phần Quà

1.300.000

1.390.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-R181STV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -8%

1 Phần Quà

550.000

600.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-311V 1.1L
Khuyến mại giá sốc -9%

1 Phần Quà

600.000

660.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-N317V 1.8L
Khuyến mại giá sốc -7%

1 Phần Quà

650.000

700.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-215V 1.5L
Khuyến mại giá sốc -14%

1 Phần Quà

1.100.000

1.290.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-231EV 2.2L

1 Phần Quà

1.100.000

1.200.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N1802V 1.8L
Khuyến mại giá sốc -8%

1 Phần Quà

1.100.000

1.200.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N1800V 1.8L
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

990.000

1.190.000 NỒI CƠM ĐIỆN ELECTROLUX ERC2100 1.8L
Khuyến mại giá sốc -25%

Giao hàng tại nhà

1.190.000

1.590.000 NỒI CƠM ĐIỆN ELECTROLUX ERC2200 1.8L
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

1.690.000

1.990.000 NỒI CƠM ĐIỆN ELECTROLUX ERC6603W 1.8L
Khuyến mại giá sốc -23%

Giao hàng tại nhà

1.990.000

2.590.000 NỒI CƠM ĐIỆN ELECTROLUX ERC7603W 1.8L
Khuyến mại giá sốc -3%

1 Phần Quà

1.250.000

1.300.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N191ETV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -4%

1 Phần Quà

1.200.000

1.250.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N182ETV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -13%

1 Phần Quà

1.250.000

1.450.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-N181ETV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -6%

1 Phần Quà

1.200.000

1.290.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-19ETV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -7%

1 Phần Quà

1.190.000

1.290.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-18ETV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -15%

1 Phần Quà

950.000

1.130.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-11ETV 1L
Khuyến mại giá sốc -5%

1 Phần Quà

1.650.000

1.750.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-R231STV 2.2L
Khuyến mại giá sốc -6%

1 Phần Quà

1.400.000

1.500.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-R191STV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -10%

1 Phần Quà

850.000

950.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-181TJV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -5%

1 Phần Quà

570.000

600.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-18TJV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -6%

1 Phần Quà

1.390.000

1.490.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-NR181STV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -6%

1 Phần Quà

1.390.000

1.490.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-NR18STV 1.8L
Khuyến mại giá sốc -14%

Giao hàng tại nhà

1.700.000

1.990.000 NỒI CƠM ĐIỆN TỬ SHARP KS-COM11V 1L
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

1.750.000

2.070.000 NỒI CƠM ĐIỆN TỬ SHARP KS-ZT18 1.8L
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

2.000.000

2.380.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KS-COM19V 1.8L
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

1.350.000

1.600.000 NỒI CƠM ĐIỆN PANASONIC SR-TR184 1.8L
Khuyến mại giá sốc -9%

Giao hàng tại nhà

2.900.000

3.200.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-1010V 10.0L
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

2.350.000

2.770.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-777V 7.0L
Khuyến mại giá sốc -15%

Giao hàng tại nhà

2.050.000

2.430.000 NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-555V 5.0L
Xem thêm sản phẩm