Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

  • Kangaroo

Nồi áp suất đa năng

Khuyến mại giá sốc -33%

Giao hàng tại nhà

1.050.000

1.590.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN 5L KANGAROO KG135
Khuyến mại giá sốc -22%

Giao hàng tại nhà

1.390.000

1.790.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN 6L KANGAROO KG138
Khuyến mại giá sốc -16%

Giao hàng tại nhà

1.490.000

1.790.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN 6.0L KANGAROO KG139
Khuyến mại giá sốc -23%

Giao hàng tại nhà

1.290.000

1.690.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN 6.0L KANGAROO KG-281
Khuyến mại giá sốc -20%

Giao hàng tại nhà

1.590.000

1.990.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN 5.0L KANGAROO KG-5P1
Khuyến mại giá sốc -20%

Giao hàng tại nhà

1.100.000

1.390.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN 6.0L KANGAROO KG-136
Khuyến mại giá sốc -20%

Giao hàng tại nhà

1.100.000

1.390.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN 5.0L KANGAROO KG-280
Khuyến mại giá sốc -17%

Giao hàng tại nhà

1.890.000

2.290.000 NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN TỬ 5L KANGAROO KG-289