Cơ Sở 1: 02343.526046

Sản xuất

 • Ấn Độ

 • China

 • Chính Hãng

 • Malaysia

 • Thái Lan

 • Việt Nam

Diện tích làm mát

 • 15 - 30 m2

 • 30 - 40 m2

 • Dưới 15 m2

 • Trên 40 m2

Chọn hãng

 • Aroma

 • Asanzo

 • Cello

 • Chika

 • Daikio - Nakami

 • FujiE

 • Hanel

 • Kangaroo

 • Midea

 • PENHOUSE

 • Rapido

 • Sumika

 • Sunhouse

Sản phẩm

 • Máy làm mát dân dụng

 • Máy làm mát nhà xưởng

 • Máy làm mát thương mại

 • Quạt điều hòa

Máy Làm Mát Không Khí

Khuyến mại giá sốc -16%

500.000VND tiền mặt+tặng thêm 4 viên đá khô

4.990.000

5.990.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ RAPIDO TURBO-9000D(Mới 2020)
Khuyến mại giá sốc -20%

500.000VND tiền mặt+tặng thêm 4 viên đá khô

4.790.000

5.790.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ RAPIDO TURBO-9000M(Mới 2020)
Khuyến mại giá sốc -27%

500.000VND tiền mặt+Miễn phí lắp đặt

4.990.000

6.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI TAKASA TKA-06000A
Khuyến mại giá sốc -30%

Chương trình đổi quạt củ lấy mới giá quy đổi 1.950.000VND tiền...

2.275.000

3.250.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ PENHOUSE PH-4000CN(Mới 2020)
Khuyến mại giá sốc -15%

200.000VND tiền mặt+Miễn phí lắp đặt

3.790.000

4.490.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ PENHOUSE PH-45AN(Mới 2020)
Khuyến mại giá sốc -20%

200.000VND tiền mặt+Miễn phí lắp đặt

3.590.000

4.490.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ PENHOUSE PH-5000CN(Mới 2020)
Khuyến mại giá sốc -20%

200.000VND tiền mặt+Miễn phí lắp đặt

3.990.000

4.990.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ PENHOUSE PH-6000CN(Mới 2020)
Khuyến mại giá sốc -18%

200.000VND tiền mặt+Miễn phí lắp đặt

2.690.000

3.290.000 QUẠT LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MiDEA AC120-15F
Khuyến mại giá sốc -20%

500.000VND tiền mặt+Miễn phí lắp đặt

3.990.000

4.990.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI NKM-03500A
Khuyến mại giá sốc -6%

1.000.000VND tiền mặt+Miễn phí lắp đặt

6.090.000

6.490.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI NKA-05000A
Khuyến mại giá sốc -24%

500.000VND tiền mặt+Miễn phí lắp đặt

4.690.000

6.190.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ NAKAMI TAKASA TKA-05000E
Khuyến mại giá sốc -22%

290.000đ tiền mặt

3.800.000

4.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ CELLO TOWER 15
Khuyến mại giá sốc -16%

490.000đ tiền mặt

5.000.000

6.000.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ CELLO TOWER 25+
Khuyến mại giá sốc -16%

490.000đ tiền mặt

4.900.000

5.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ CELLO TRENDY 30+
Khuyến mại giá sốc -15%

490.000đ tiền mặt

5.500.000

6.500.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ CELLO DURA COOL+
Khuyến mại giá sốc -21%

490.000đ tiền mặt

5.400.000

6.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ CELLO SMART 30+
Khuyến mại giá sốc -26%

990.000đ tiền mặt

8.000.000

10.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ CELLO MARVEL +
Khuyến mại giá sốc -24%

990.000đ tiền mặt

8.990.000

11.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ CELLO OSSUM +
Khuyến mại giá sốc -15%

400.000đ tiền mặt

4.150.000

4.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-17C
Khuyến mại giá sốc -21%

200.000VND tiền mặt+Miễn phí lắp đặt

4.690.000

5.990.000 QUẠT LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MIDEA AC200-17JR
Khuyến mại giá sốc -21%

490.000đ tiền mặt

4.650.000

5.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-601 (Green / Orange)
Khuyến mại giá sốc -18%

490.000đ tiền mặt

5.590.000

6.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-11DB
Khuyến mại giá sốc -13%

590.000đ tiền mặt

5.990.000

6.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-602 (Blue / Grey)
Khuyến mại giá sốc -13%

700.000VND tiền mặt+Miễn phí lắp đặt.

5.990.000

6.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-2802(HOT)
Khuyến mại giá sốc -14%

500.000đ tiền mặt+Miễn phí lắp đặt.

5.590.000

6.500.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-40B(HOT)
Khuyến mại giá sốc -22%

500.000VND tiền mặt+Miễn phí lắp đặt

5.790.000

7.500.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-40C(HOT)
Khuyến mại giá sốc -14%

700.000đ tiền mặt

8.490.000

9.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-50
Khuyến mại giá sốc -11%

1.490.000đ tiền mặt

10.490.000

11.900.000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ FUJIE AC-60
Xem thêm sản phẩm