Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

 • Ariston

 • Electrolux

 • Ferroli

 • Funiki

 • Kangaroo

 • Midea

 • Picenza

 • Rossi

Bơm trợ lực

 • Không

Tính năng

 • Gián tiếp

 • Năng lượng mặt trời

 • Trực tiếp

Dung tích

 • 15 lít

 • 20 lít

 • 30 lít

 • Trên 30 lít

Bình tắm nóng lạnh

Khuyến mại giá sốc -40%

Công lắp đặt

1.650.000

2.790.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI TI 15L
Khuyến mại giá sốc -40%

Công lắp đặt

1.790.000

2.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI TI 20L
Khuyến mại giá sốc -37%

Công lắp đặt

1.990.000

2.190.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI TI 30L
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt

2.100.000

2.390.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI DI 15L
Khuyến mại giá sốc -39%

Công lắp đặt

2.290.000

3.790.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI DI 20L
Khuyến mại giá sốc -37%

Công lắp đặt

2.490.000

3.990.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI DI 30L
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt

1.790.000

2.290.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI HQ 15L
Khuyến mại giá sốc -18%

Công lắp đặt

1.950.000

2.390.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI HQ 20L
Khuyến mại giá sốc -41%

Công lắp đặt

2.150.000

2.690.000 BÌNH NƯỚC NÓNG ROSSI HQ 30L