Cơ Sở 1: 0543.526046

Chọn hãng

 • Ariston

 • Electrolux

 • Ferroli

 • Funiki

 • Kangaroo

 • Midea

 • Picenza

 • Rossi

Bơm trợ lực

 • Không

Tính năng

 • Gián tiếp

 • Năng lượng mặt trời

 • Trực tiếp

Dung tích

 • 15 lít

 • 20 lít

 • 30 lít

 • Trên 30 lít

Bình tắm nóng lạnh

Khuyến mại giá sốc -23%

Công lắp đặt

2.140.000

2.810.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO ME 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -23%

Công lắp đặt

2.800.000

3.650.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI SE 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt trị giá: 200.000đ

2.420.000

2.690.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI DIVO SSN
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt trị giá: 200.000đ

3.620.000

3.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI DIVO SDP
Khuyến mại giá sốc -11%

Công lắp đặt trị giá: 200.000đ

2.470.000

2.780.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI CUBO E 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt

3.650.000

4.590.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO ME 50 LÍT
Khuyến mại giá sốc -23%

Công lắp đặt

2.950.000

3.850.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI SE 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt

3.120.000

3.980.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI SE 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt trị giá: 200.000đ

3.150.000

3.680.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI INFINITI ECO 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt trị giá: 200.000đ

3.360.000

3.850.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI INFINITI PLUS 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt trị giá: 200.000đ

3.470.000

3.860.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI DUETTO ME 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -26%

Công lắp đặt

1.690.000

2.300.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI HOTDOG 5 LÍT
Khuyến mại giá sốc -11%

Công lắp đặt trị giá: 200.000đ

3.230.000

3.650.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI DIVO SSP
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt trị giá: 200.000đ

2.520.000

2.890.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI DIVO SDN
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt trị giá: 200.000đ

2.320.000

2.590.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI CUBO 15L
Khuyến mại giá sốc -11%

Công lắp đặt trị giá: 200.000đ

2.650.000

2.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI CUBO 30L
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt trị giá: 200.000đ

2.800.000

3.190.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI CUBO E 30L
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt

2.340.000

2.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO ME 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -18%

Công lắp đặt

2.590.000

3.190.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO ME 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt

2.330.000

2.950.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO TE 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt

2.490.000

3.190.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO TE 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -24%

Công lắp đặt

2.640.000

3.490.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO TE 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt

2.490.000

3.190.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO AE 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -16%

Công lắp đặt

2.600.000

3.290.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO AE 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt

2.790.000

3.500.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO AE 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt

3.820.000

4.890.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO AE 50 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

Công lắp đặt

2.650.000

3.150.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO SI 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -20%

Công lắp đặt

2.790.000

3.490.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO SI 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -21%

Công lắp đặt

2.950.000

3.750.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO SI 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -8%

Công lắp đặt

3.090.000

3.390.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI TE 20 LÍT
Xem thêm sản phẩm