Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

 • Ariston

 • Electrolux

 • Ferroli

 • Funiki

 • Kangaroo

 • Midea

 • Picenza

 • Rossi

Bơm trợ lực

 • Không

Tính năng

 • Gián tiếp

 • Năng lượng mặt trời

 • Trực tiếp

Dung tích

 • 15 lít

 • 20 lít

 • 30 lít

 • Trên 30 lít

Bình tắm nóng lạnh

Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

2.590.000

2.900.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO ME 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

2.700.000

2.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO ME 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

2.890.000

3.190.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO ME 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

4.250.000

4.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO ME 50 LÍT
Khuyến mại giá sốc -8%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

2.690.000

2.950.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO TE 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

2.890.000

3.190.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO TE 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -8%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

3.190.000

3.490.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO TE 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

2.790.000

3.190.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO AE 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

2.990.000

3.290.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO AE 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -8%

Công lắp đặt và 200.000đ

3.190.000

3.500.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO AE 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

4.400.000

4.890.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI QQ EVO AE 50 LÍT
Khuyến mại giá sốc -17%

Công lắp đặt và 200.000đ

3.000.000

3.650.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI SE 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -18%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

3.150.000

3.850.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI SE 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt

3.390.000

3.980.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI SE 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -3%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

2.890.000

2.980.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI TE 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -8%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

3.090.000

3.390.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI TE 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

3.290.000

3.690.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI TE 30 LÍT
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

2.490.000

2.780.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI CUBO E 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -8%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

2.450.000

2.690.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI DIVO SSN
Khuyến mại giá sốc -7%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

3.690.000

3.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI DIVO SDP
Khuyến mại giá sốc -14%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

3.150.000

3.680.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI INFINITI ECO 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -11%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

3.390.000

3.850.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI INFINITI PLUS 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -9%

Công lắp đặt và 200.000đ tiền mặt

3.290.000

3.650.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI DIVO SSP
Khuyến mại giá sốc -10%

Công lắp đặt

2.320.000

2.590.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI CUBO 15L
Khuyến mại giá sốc -11%

Công lắp đặt

2.650.000

2.990.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI CUBO 30L
Khuyến mại giá sốc -12%

Công lắp đặt

2.800.000

3.190.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI CUBO E 30L
Khuyến mại giá sốc -17%

Công lắp đặt

2.730.000

3.290.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI AE 15 LÍT
Khuyến mại giá sốc -18%

Công lắp đặt

2.990.000

3.650.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI AE 20 LÍT
Khuyến mại giá sốc -15%

Công lắp đặt

3.190.000

3.780.000 BÌNH TẮM NƯỚC NÓNG FERROLI VERDI AE 30 LÍT