Cơ Sở 1: 02343.526046

Chọn hãng

  • Kangaroo

  • Midea

Loại bếp

  • Bếp hồng ngoại

  • Bếp hồng ngoại & Bếp Từ

  • Bếp từ

Bếp điện

Khuyến mại giá sốc -46%

50.000 vnđ

890.000

1.650.000 BẾP HỒNG NGOẠI KANGAROO KG384I
Khuyến mại giá sốc -37%

50.000 vnđ

990.000

1.590.000 BẾP HỒNG NGOẠI KANGAROO KG398I
Khuyến mại giá sốc -33%

50.000 vnđ

1.190.000

1.790.000 BẾP HỒNG NGOẠI KANGAROO KG394I
Khuyến mại giá sốc -33%

50.000 vnđ

990.000

1.490.000 BẾP ĐIỆN TỪ KANGAROO KG415I
Khuyến mại giá sốc -15%

100.000 vnđ

3.290.000

3.900.000 BẾP HỒNG NGOẠI ĐÔI MIDEA MC-HD305
Khuyến mại giá sốc -18%

500.000 vnđ

3.990.000

4.900.000 BẾP ĐIỆN TỪ HỒNG NGOẠI ĐÔI MIDEA MC-IHD361
Khuyến mại giá sốc -12%

50.000 vnđ

790.000

900.000 BẾP HỒNG NGOẠI MIDEA MIR-B2015DD
Khuyến mại giá sốc -23%

100.000 vnđ

1.300.000

1.690.000 BẾP HỒNG NGOẠI MIDEA MIR-T2013DA
Khuyến mại giá sốc -91%

50.000 vnđ

790.000

8.900.000 BẾP HỒNG NGOẠI MIDEA MIR-T2015DC